Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Specifika edukace dětí se zrakovým postižením se zaměřením na sociální a personální kompetence
 (Helena Židková)

2007, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h1ly3/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Socializace žáků se zrakovým postižením staršího školního věku se zaměřením na specifika volby povolání.
 (Kateřina SOBOTOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//nef9dv// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Hudební vzdělávání žáků se zrakovým postižením v průběhu primární edukace se zaměřením na základní umělecké školy
 (Mirka MINAŘÍKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//79tzsr// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

Integrace dítěte se zrakovým postižením
 (Vanessa Somogyi)

2017, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vsi4i/ | Specializace ve zdravotnictví / Ortoptika | Theses on a related topic

Skauting pro všechny: inkluze dětí se zrakovým postižením ve volnočasových aktivitách
 (Dominik Levíček)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/znob4/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Hra pro děti se zrakovým postižením
 (Michaela Alves Gloria de Oliveira)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c6nwz/ | Specializace v pedagogice / Speciální výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Canisterapie u jedinců raného věku se zrakovým, příp. kombinovaným postižením se zaměřením na zrakové.
 (Šárka KOFROŇOVÁ)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//rfe504// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Komunikace dítěte se sluchovým postižením v běžné mateřské škole
 (Lucie Chodilová)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mhl1g/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Rozvoj komunikace u dítěte se sluchovým postižením v běžné mateřské škole
 (Lucie Králová)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q4fqd/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Adaptační proces dětí s postižením integrovaných do běžné mateřské školy
 (Michaela Pudilová)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yve23/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)