Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

titracni analyza

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Analýza blízkých protonačních rovnovah léčiv Valsartanu a Baricitinibu
 (Aneta Pfeiferová)

2020, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//fild31// | Speciální chemicko-biologické obory / Bioanalytik | Práce na příbuzné téma

Chemická analýza koncentrace hliníku u Al - slitin mokrou cestou ve formě kationtů Al3+ a suchou cestou spektrometricky
 (Petr HROMADA)

2014, Bakalářská práce, Fakulta strojního inženýrství / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//4qugy4// | Strojírenská technologie / Řízení výroby | Práce na příbuzné téma

Kvantitativní analýza složení vodního skla
 (Ondřej Hudík)

2014, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//9gyutn// | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Termodynamická analýza DNA aduktů protinádorově aktivních platinových a rutheniových komplexů
 (Lenka Rokosová)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e5icx/ | Fyzika / Biofyzika | Práce na příbuzné téma

Analýza vitaminu C v potravinách
 (Petra Kášková)

2010, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//crme9x// | Chemie a technologie potravin / Hodnocení a analýza potravin | Práce na příbuzné téma

Titrační stanovení disociačních konstant vybraných látek
 (Monika BÁBELOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//k17yrp// | Chemie / Toxikologie a analýza škodlivin | Práce na příbuzné téma

Termodynamická analýza DNA po její modifikaci protinádorově účinnými látkami
 (Vendula Bursová)

2007, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gchiw/ | Fyzika (čtyřleté) / Biofyzika | Práce na příbuzné téma

Analýza vybraných ukazatelů kvality džusů a studie vlivu ohřevu na obsah antioxidantů
 (Kateřina Andrlová)

2012, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//n9wz2d// | Chemie a technologie potravin / Hodnocení a analýza potravin | Práce na příbuzné téma

Stanovení titrační kyselosti mléka a mléčného cukru ve vzorcích mléka
 (Kateřina Marcaníková)

2008, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//5opckd// | Chemie a technologie potravin / Hodnocení a analýza potravin | Práce na příbuzné téma

Faktory ovlivňující průběh hydrolýzy proteinů při analýze aminokyselinového složení potravin
 (Monika Dohnalová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ahzdhb// | Chemie a technologie potravin / | Práce na příbuzné téma