Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

iontomenice

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 12 prací)
Odstranění dusičnanů z podzemních vod s použitím iontoměničů
 (Petra Struminská)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129837 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Odstraňování stopových množství těžkých kovů z koncentrovaných roztoků solí pomocí iontoměničů
 (Martin Hlaváček)

2017, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//shybd4// | Chemie a technická chemie / | Práce na příbuzné téma

Odstraňování těžkých kovů pomocí iontoměničů
 (Michael Skoupý)

2012, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//o0y98f// | Chemie a technická chemie / | Práce na příbuzné téma

Stanovení dostupného dusíku a fosforu v lesních půdách v povodí šumavských jezer pomocí iontoměničů
 (Gabriela KOTRBOVÁ)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//0swjuv// | Biologie / Biologie ekosystémů | Práce na příbuzné téma

Využití iontoměničů při výrobě monoacylglycerolů
 (Vojtěch SKALKA)

2007, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//tvtbui// | Chemie a technologie potravin / Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin | Práce na příbuzné téma

Nepřímé stanovení forem rtuti v půdách a sedimentech pomocí atomové absorpční spektrometrie.
 (Jitka TUMOVÁ)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ntdxzn// | Učitelství pro střední školy / Bi-Ch/SŠ | Práce na příbuzné téma

Sestavení a testování laboratorní aparatury pro iontovou výměnu
 (Daniela Ryšková)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98299 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Studium sorpce vybraných kationtů chelatačním ionexem IONTOSORB ARZENAZO
 (Šárka Danihelková)

2009, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//urc9vf// | Chemie a technologie materiálů / Anorganická technologie | Práce na příbuzné téma

Vypracování metodického postupu laboratorní úlohy použití ionexu při změkčování vody
 (Martin Šajer)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86165 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Mikrofiltrace povrchové vody na zařízení s dutými vlákny
 (Sandra Wagnerová)

2013, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//at7g1q// | Chemické a procesní inženýrství / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 12 prací)