Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

mikrovlnna trouba

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Mikrovlnná syntéza magnetických nanočástic oxidů železa
 (Martin OCHMANN)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//1zkc8v// | Fyzika / Nanotechnologie | Práce na příbuzné téma

Vyhodnocení účinnosti mikrovlných trub.
 (Martin Slivka)

2010, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/78686 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Práce na příbuzné téma

Mikrovlnná kalcinace kaolinu
 (Martin BECK)

2012, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//wclz6f// | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Účinek mikrovlnného ohřevu na jakost potravin
 (Martina PEKNÍKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//a2irvg// | Chemie a technologie potravin / | Práce na příbuzné téma

Využití mikrovlnné pyrolýzy při zpracování odpadní biomasy
 (Kristýna Plánková)

2018, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128723 | Procesní inženýrství / Chemické a environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Neobvyklé aplikace mikrovlnného ohřevu
 (Zdeněk DIVIŠ)

2011, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//oraazf// | Elektrotechnika a informatika / Komerční elektrotechnika | Práce na příbuzné téma

Vliv mikrovlnného ohřevu na nutriční složky potravin
 (Eliška Koníčková)

2010, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//5aooip// | Chemie a technologie potravin / Hodnocení a analýza potravin | Práce na příbuzné téma

Adice arylorganokovových sloučenin na [1.1.1]propellan s mikrovlnným ohřevem
 (Klára Kopřivová)

2007, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yi4xv/ | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Mikrovlnný ohřev pro zpracování plastů
 (Martin ŠKABRADA)

2011, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//c3joy0// | Elektrotechnika a informatika / Elektroenergetika | Práce na příbuzné téma

Výtěžnost kyselé hydrolýzy moče pro uvolnění benzodiazepinů- porovnání klasického postupu a postupu s použitím mikrovlnného systému.
 (Veronika ČAJKOVÁ)

2009, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//i7nw3x// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma