Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

landsat

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Časoprostorová rekonstrukce potenciálního výnosu ze satelitních snímků archivu Landsat
 (Martina Szórádová)

2023, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n160e/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Využití dat Landsat a Sentinel-2 pro sledování změn v krajině Mostecké pánve
 (Martina Řehůřková)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h8j28/ | Geografie a kartografie / Aplikovaná geografie | Práce na příbuzné téma

Hodnocení přesnosti produktů projektů Harmonized Landsat Sentinel-2 a PlanetScope Sentinel-2 harmonized data
 (Ondřej Koubík)

2024, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / Česká zemědělská univerzita v Praze

http://theses.cz/id//y051m1// | Geografické informační systémy a dálkový průzkum Země v životním prostředí / | Práce na příbuzné téma

Identifikace zástavby s využitím družicových snímků Landsat
 (Jitka Marečková)

2024, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / Česká zemědělská univerzita v Praze

http://theses.cz/id//4cijid// | Prostorové plánování / | Práce na příbuzné téma

A Model for remotely estimating water quality parameters in inland water bodies based on Landsat ETM+ data
 (Kwasi Asare Baffour Danquah)

2018, Disertační práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//hh90iq// | Chemical and Process Engineering / Environmental Engineering | Práce na příbuzné téma

Hodnocení vybraných parametrů kvality povrchových vod na základě dat Landsat
 (Tereza Marková)

2014, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//xt68s5// | Chemické a procesní inženýrství / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Hodnocení obsahu fosforu a průhlednosti povrchových vod na základě dat Landsat
 (Žaneta Chadimová)

2013, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//o67ac4// | Chemické a procesní inženýrství / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Model vybraných parametrů kvality vody na základě dat z družice Lansat 8
 (Markéta Horáková)

2016, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//e20mue// | Chemické a procesní inženýrství / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma