Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

metylace dna

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 14 prací)
Metylace DNA jako epigenetický biomarker
 (Veronika Hlaváčková)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tiy42/ | Aplikovaná biochemie / | Práce na příbuzné téma

Analýza metylace DNA pomocí kapilární elektroforézy
 (Martin Zahálka)

2019, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//c06eln// | Agrobiologie / Molekulární biologie a biotechnologie | Práce na příbuzné téma

Sledování změn metylace DNA jako prognostických biomarkerů u karcinomu děložního čípku
 (Kristýna Růžičková)

2022, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ridmh1// | Analýza biologických materiálů / | Práce na příbuzné téma

Elektrochemický biosenzor pro detekci metylace DNA
 (Eliška Birgusová)

2020, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//unbcav// | Chemie a technologie potravin / Technologie potravin | Práce na příbuzné téma

Kvantifikace metylační změn proteinů TET a jejich vliv na celkovou úroveň metylace DNA a hydroxymetylace u pacientů s mnohočetným myelomem.
 (Veronika FRÝBORTOVÁ)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//4gzjl3// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Práce na příbuzné téma

Využití metylací DNA při studiu historických populací a ve forenzní praxi
 (Lenka Skopalová)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tlqxc/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Elektrochemický biosenzor pro studium metylace DNA
 (Jakub Petrula)

2017, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//zx634o// | Biomedicínské inženýrství a bioinformatika / | Práce na příbuzné téma

DNA reparace a epigenetické procesy u embryonálních kmenových buněk
 (Tereza Hrušková)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qgwui/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Abnormality metylace promotorů genů účastnících se hyperglykemického poškození
 (Anna Pleskačová)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b0zmn/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Metylace rostlinných telomerových sekvencí
 (Pavla Polanská)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d0spm/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 14 prací)