Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

fossil

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 27 prací)
Paleoecology of fossil species of canids (Canidae, Carnivora, Mammalia)
 (Isabela OKŘINOVÁ)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//agn2r6// | Zoologie / | Práce na příbuzné téma

Analýza tvaru lebky recentních a fosilních varanů užitím metod 2D geometrické morfometrie
 (Nikoleta Dubjelová)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eg5mc/ | Geologie / Geologie aplikovaná a environmentální | Práce na příbuzné téma

ATIS-software - vývoj aplikace pro komplexní vyhodnocení fosilních společenstev obratlovců
 (Milan Plšek)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kapew/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Výzkum porozity kostní tkáně fosilních savců z prostředí permafrostu (Jakutsko, Sibiř)
 (Gabriela Calábková)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xe62u/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Vyloučení časově nekonzistentních fosílních záznamů při datování divergencí hrabošů
 (Jan Závala)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c37ub/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Práce na příbuzné téma

Tafonomie a paleoekologie fosilních nálezů lokality Obora (perm, boskovická brázda).
 (Jiří Kemsa)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gqq5a/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

První fosilní materiál jurského teropodního dinosaura z České republiky
 (Daniel Madzia)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xopw3/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Teoretická a experimentální studie vlivu přídavku vodíku na výbušné vlastnosti směsi fosilních paliv a vzduchu
 (Jan Fidler)

2020, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140280 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Klimatologický záznam paleopůd: srovnání recentních a fosilních černozemí na Moravě pomocí multi-proxy stratigrafické analýzy
 (Veronika VESELSKÁ)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//xugsv9// | Geologie / Environmentální geologie | Práce na příbuzné téma

Potenciál těžby energeticky významných nerostných surovin v České republice
 (Adéla DÝCKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ghjgxw// | Ekologie a ochrana prostředí / Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 27 prací)