Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

bat

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Průmyslový robot ABB IRB 1600 - uživatelský manuál
 (Roman BAT)

2014, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//7y6orz// | Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie | Theses on a related topic

Měření emisí zátěžových plynů z vybraných BAT technik ve zvoleném provozu s chovem prasat, zhodnocení jejich ekonomických dopadů a porovnání s vypočtenými hodnotami dle dokumentu BREF
 (Aleš HADÁČEK)

2017, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//nllyws// | Zemědělské inženýrství / Agroekologie - Péče o krajinu | Theses on a related topic

Inovace laboratorní úlohy pro měření tepelné charakteristiky soustavy
 (Roman Bat)

2020, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//a9zx2g// | Inženýrská informatika / Automatické řízení a informatika | Theses on a related topic

Komplexní zhodnocení BAT technik ve vybraném provozu s chovem prasat a zhodnocení jejich ekonomických dopadů.
 (Aleš HADÁČEK)

2013, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//0b20e7// | Zemědělská specializace / Dopravní a manipulační prostředky | Theses on a related topic

Vliv využití vybraných BAT technologií na kvalitu masa
 (Dana JIROTKOVÁ)

2015, Disertační práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//1gddgx// | Zootechnika / Obecná zootechnika | Theses on a related topic

Zhodnocení vybrané BAT techniky ve vybraném provozu s chovem drůbeže a zhodnocení jejich ekonomických dopadů
 (Svatopluk KUBÁŇ)

2016, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//lp45ap// | Zemědělské inženýrství / Agroekologie - Ekologické zemědělství | Theses on a related topic

Výzkum možností aplikace BAT technologie ve strojírenství
 (Bohumila ANDĚLOVÁ)

2016, Disertační práce, Fakulta výrobních technologií a managementu / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//3mis8r// | Strojírenská technologie / | Theses on a related topic

Zhodnocení vybrané BAT techniky ve vybraném provozu s chovem prasat a zhodnocení jejich ekonomických dopadů
 (Tomáš ŠOFRONIČ)

2016, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//erraik// | Zemědělství / Zemědělská technika: obchod, servis a služby | Theses on a related topic

Komplexní vyhodnocení vybraných BAT technik v chovu prasat a jejich ekonomika
 (David KABUĎA)

2016, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ixhkg0// | Zemědělství / Zemědělská technika: obchod, servis a služby | Theses on a related topic

Finanční analýza Tesco Stores ČR, a.s.
 (Hoang Le Bat)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/49125 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)