Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

graphite

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)
Synthesis and characterization of graphene derivatives from graphite fluoride
 (Veronika ŠEDAJOVÁ)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//nrbos5// | Chemie / Materiálová chemie | Práce na příbuzné téma

Study of electrochemical stability of graphite felt electrodes of vanadium redox flow battery
 (Matyáš Marek)

2021, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//lwakp1// | Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Elektrodové procesy tyrosinu a tryptofanu na grafitových elektrodách
 (Tomáš Tatarka)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mqa1u/ | Chemie / Fyzikální chemie | Práce na příbuzné téma

Tuhová keramika z oppida Staré Hradisko a pozdně laténská tuhová keramika na Moravě
 (Miloš Hlava)

2006, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/utrzs/ | Historické vědy / Archeologie | Práce na příbuzné téma

Vliv reakčních podmínek na chemickou oxidaci grafitu - optimalizace syntézy oxidu grafitu
 (Michal Nováček)

2015, Diplomová práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//i1qqjl// | Anorganická, organická a makromolekulární chemie / | Práce na příbuzné téma

Elektrochemická oxidace guaninu a jeho methylovaných derivátů na grafitových elektrodách
 (Markéta Bosáková)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yd6m3/ | Chemie / Biofyzikální chemie | Práce na příbuzné téma

Druhotná mineralizace grafitických hornin Moravy a Slezska
 (Markéta Nohavicová)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o3m5c/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Charakteristika grafitové suroviny z laténských lokalit na Moravě
 (Zdeněk Čech)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kaj53/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Technologie úpravy grafitové suroviny z lokality Český Krumlov
 (Vojtěch Tanistra)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129824 | Nerostné suroviny / Úprava surovin a recyklace | Práce na příbuzné téma

Exfoliácia grafitu: efekt na veľkosť častíc a kryštalinitu
 (Filip Kovár)

2017, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119462 | Procesní inženýrství / Chemie a technologie paliv | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)