Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

davky pestounske pece

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
: Pěstounská péče, dávky pěstounské péče, orgán sociálně-právní ochrany dětí ( OSPOD) ývoj právní úpravy dávek pěstounské péče od roku 1995 do současnosti.
 (Alexandra KALINOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//kdpotx// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Dávky pěstounské péče a dávky státní sociální podpory v kontextu pěstounské péče
 (Libuše SATOROVÁ)

2017, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//h4kx1a// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Dávky pěstounské péče
 (Miroslava MIKEŠOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//k9qsa7// | Právní specializace / Veřejná správa | Theses on a related topic

Změny v oblasti pěstounské péče v roce 2012 a jejich vliv na pěstounské rodiny na Mostecku
 (Barbora TURFANDOVOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//vvbi13// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Problémy a rozpory pěstounské péče
 (Zuzana Kuchynková)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yslaw/ | Specializace v pedagogice / Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Profesionální pěstounská péče - nová forma náhradní rodinné péče v ČR
 (Pavlína ČERNÁ)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//x00a22// | Specializace v pedagogice / Sociálně pedagogická asistence KS + 2 sp. | Theses on a related topic

Transformace pěstounské péče v České republice.
 (Kristýna VELIKÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//5jrs3l// | Sociální politika / Komunitní rozvoj | Theses on a related topic

Profesionální pěstounská péče jako součást systému náhradní rodinné péče v ČR
 (Sandra KRONYCHOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//t4y73f// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Postoj české společnosti k institutu pěstounské péče.
 (Štěpán Bartyzal)

2017, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//guqg6d// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Kompetence sociálního pracovníka v rámci pěstounské péče
 (Lenka Dardová)

2017, Bakalářská práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB9934 | Sociální politika a sociální práce / Sociální a charitativní práce | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)