Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

teorie řízení

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 19 prací)
Interaktivní nástroje pro výpočet vícerozměrných regionů robustní stability
 (Vilém ŽÁN)

2021, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//xr643l// | Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika | Práce na příbuzné téma

Interaktivní nástroje pro výpočet vícerozměrných regionů robustní stability
 (Vilém ŽÁN)

2021, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//xr643l// | Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika | Práce na příbuzné téma

Řízení systémů se zpožděním - Algebraický přístup
 (Libor PEKAŘ)

2013, Disertační práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//vw9iki// | Chemické a procesní inženýrství / Technická kybernetika | Práce na příbuzné téma

Intervalové modely
 (Milan Vala)

2009, Diplomová práce, Fakulta strojní / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/71517 | Strojní inženýrství / Automatické řízení a inženýrská informatika | Práce na příbuzné téma

Aplikace teorie her
 (Olga Grishchenko)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/mg57p/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Práce na příbuzné téma

APLIKACE PRO VÝPOČET SEŘÍZENÍ PID REGULÁTORŮ PRO ZAŘÍZENÍ S OS ANDROID
 (Jiří Jelínek)

2021, Diplomová práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//07wyfc// | Strojní inženýrství / Výrobní systémy a procesy | Práce na příbuzné téma

Porovnání metod nastavení PID regulátoru
 (Josef Vokoun)

2021, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//tyz3i7// | Elektrotechnika a informatika / Řízení procesů | Práce na příbuzné téma

Metody samočinného nastavování PID regulátorů
 (Pavel Konfršt)

2014, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//1nk6eh// | Informační technologie / Řízení procesů | Práce na příbuzné téma

Řízení modelu vrtulníku pomocí PID regulátorů
 (Dominik Paulů)

2018, Bakalářská práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//lwhtf4// | Elektrotechnika a informatika / Elektronické informační a řídicí systémy | Práce na příbuzné téma

Nová úloha na laboratorním modelu regulátoru CE120 s využitím prostředí MATLAB
 (Michaela BUBENÍKOVÁ)

2005, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//vzimvm// | Chemické a procesní inženýrství / Automatizace a řídicí technika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 19 prací)