Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

reklama

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Kampaň za skutečnou krásu značky Dove a vliv médií na současný kult krásy
 (Linda HODÍKOVÁ)

2009, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//q7nfzv// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Práce na příbuzné téma

The Dove Campaign for Real Beauty in Comparison to Misleading Advertising
 (Simona Nováková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//kd45hg// | Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi | Práce na příbuzné téma

Krása bez věkového limitu - analýza Kampaně za skutečnou krásu
 (Lenka Korbelová)

2008, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kyd0p/ | Sociologie / | Práce na příbuzné téma

Gender marketing na příkladu reklamní kampaně Dove
 (Dominika Šenková)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/q0m5z/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Práce na příbuzné téma

Reklama a branding - jak lidé vnímají značky
 (Anna Zlesáková)

2021, Diplomová práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ssh743// | Sociologie / Sociální antropologie | Práce na příbuzné téma

Multimediální reklama
 (Kateřina HORÁKOVÁ)

2014, Diplomová práce, Fakulta umění a designu / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//fdilzf// | Výtvarná umění / Intermediální tvorba | Práce na příbuzné téma