Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

educational attainment

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Vzdělanostní expanze a nerovný přístup k vysokoškolskému vzdělání na Slovensku
 (Katarína Juhászová)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t80bu/ | Sociologie / | Theses on a related topic

Nezaměstnanost a dosažené vzdělání - analýza
 (Magdalena Harudová)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/79496 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

KOMPARACE VZDĚLÁVACÍCH SYSTÉMŮ ČR A NIZOZEMÍ : VLIV VZDĚLANOSTNÍCH STRUKTUR OBYVATEL NA ZAMĚSTNANOST NA TRHU PRÁCE
 (Kristýna Lašáková)

2009, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/15368 | Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

Vyplatí se mít sourozence? Vliv počtu sourozenců a jejich pořadí na studijní výsledky v ČR.
 (Ilona Němečková)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/33359 | Ekonomie a hospodářská správa / Ekonomie | Theses on a related topic