Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

gen cftr

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Analýza CFTR genu
 (Jana Vidrmanová)

2015, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/apu3b/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Mutační analýza genu CFTR
 (Iwona PLAVECKÁ)

2012, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//y3vph7// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Polymorfismus genů ABC transportérů ve vztahu k onemocnění kolorektálním karcinomem
 (Zuzana LÍBALOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ztuda4// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Genetická variabilita a klinická heterogenita cystické fibrózy
 (Jana Vinohradská)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ix6uw/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Regulace alternativniho splicingu
 (Pavel Horák)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m9tf4/ | Biochemie / Biomolekulární chemie | Theses on a related topic

Analýza panelu genů modifikujících průběh onemocnění cystické fibrózy pomocí technologie Nová generace sekvenování (Next generation sequencing; NGS)
 (Jan Tuček)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sj75a/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách | Theses on a related topic

Genetické modifikátory monogenních chorob; varianty zodpovědné za průběh a komplikace onemocnění cystické fibrózy
 (Jan Tuček)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cuo22/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika | Theses on a related topic