Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

conservation biology

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)
Základy medicínské propedeutiky pro speciální pedagogy v českém znakovém jazyce
 (Daniela Tesaříková)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pgn8i/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Heslář pro tvorbu výkladového slovníku oboru český jazyk a literatura pro studenty se sluchovým postižením v Hradci Králové
 (Zuzana Körberová)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u6d7m/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Výukové materiály pro děti se sluchovým postižením pro zlepšení jazykové kompetence v českém jazyce
 (Veronika MUŽNÁ)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//brp0en// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a střední školy a španělská filologie | Práce na příbuzné téma

Tvorba výukových materiálů pro žáky s nadáním pro vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace
 (Marta HRČKOVÁ)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//ra2faz// | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Tvorba pracovních listů do anglického jazyka pro žáky druhého stupně na Střední škole, základní škole a mateřské škole pro sluchově postižené v Olomouci
 (Michaela VOSKÁROVÁ)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ke1y9a// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy a učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol | Práce na příbuzné téma

Hydrobiologická exkurze pro výuku biologie na ZŠ (Olomouc - tekoucí vody)
 (Monika VOSTÁRKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//s3uzmy// | Biologie / Biologie - Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Vybrané aspekty hnízdní biologie potápky roháče (Podiceps cristatus) ve vztahu k prostředí
 (Eva JEŽKOVÁ)

2014, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//zxg0hj// | Zemědělská specializace / Biologie a ochrana zájmových organismů | Práce na příbuzné téma

Conservation Biology: Glossary of Terms
 (Jakub Kiššík)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l333l/ | Filologie / Anglický jazyk a literatura | Práce na příbuzné téma

Srovnávací analýza oblasti BOZP v českém a ukrajinském kontextu a problematika překladu související terminologie
 (Pavlyna Celyčová)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l1k8k/ | Filologie / Ukrajinská studia | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)