Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)
Historie průmyslových havárií s nebezpečnými látkami na území dnešní ČR
 (Tomáš NĚMEC)

2014, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//npg728// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Práce na příbuzné téma

Postup při likvidaci průmyslové havárie
 (Marek Sýs)

2013, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//fik8vr// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Práce na příbuzné téma

Průmyslové havárie v objektech střežených podniky průmyslu komerční bezpečnosti
 (Lucie VAŠÍČKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//9kb506// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Práce na příbuzné téma

Hodnocení efektivity ochranných opatření přijímaných po černobylské havárii
 (Tereza ROTREKLOVÁ)

2007, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//n3elz1// | Biofyzika / Krizová radiobiologie a toxikologie | Práce na příbuzné téma

Metodika vyšetřování průmyslových havárií velkého rozsahu
 (Martin Brož)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/jxelc/ | Právní specializace / Kriminalisticko právní specializace | Práce na příbuzné téma

Role krizového managementu při řešení průmyslových havárií v urbanizovaných oblastech
 (Ivana Ottenschlägerová)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/ujgm0/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Práce na příbuzné téma

Ochrana zemědělského podniku před nebezpečnými látkami
 (Adéla Rajmanová)

2013, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//t5oq5j// | Ekonomika a management / Management ochrany podniku a společnosti | Práce na příbuzné téma

Havarijní připravenost v chemickém podniku Synthos Kralupy a.s. při úniku nebezpečných látek
 (Lucie TYEMNYÁKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//cfl3lt// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Práce na příbuzné téma

Motivace zaměstnanců při implementaci změny v podniku z oboru výroby nebezpečných chemických látek
 (Martin Starnovský)

2020, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//gdvcwf// | Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický | Práce na příbuzné téma

Analýza úniku nebezpečných chemických látek z podniku SPOLANA a.s.
 (Alena Korbelová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//7kkiig// | Plánování a řízení krizových situací / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)