Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

konjugace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Molekulární mechanismy konjugace u grampozitivních bakterií
 (Michaela Dušková)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t5dnh/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Korpus jako zdroj dat systémového popisu české konjugace při výuce češtiny jako cizího jazyka
 (Pavlína Vališová)

2009, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u2b1o/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy | Theses on a related topic

Korpus jako zdroj dat systémového popisu české konjugace při výuce češtiny jako cizího jazyka
 (Pavlína Vališová)

2009, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v98z0/ | Filologie / Český jazyk a literatura | Theses on a related topic

Vliv optické nelinearity prostředí na plazmonovou konjugaci
 (Dina Sizova)

2017, Bakalářská práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//vokp1b// | Aplikovaná chemie a materiály / | Theses on a related topic

Vývojové tendence v konjugaci současné němčiny
 (Jitka ŠPETKOVÁ)

2014, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//13comg// | Učitelství pro střední školy / AJ-NJ | Theses on a related topic

Kapilární elektroforéza kvantových teček a jejich konjugátů s makrocyklickými ligandy
 (Michaela Patrmanová)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y7nk0/ | Chemie / Analytická chemie | Theses on a related topic

Immunoliposomes: preparation, characterization and antibody-coupling strategies
 (Lucie Kopačková)

2019, Diplomová práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//gow7rz// | Procesní inženýrství a informatika / | Theses on a related topic

Synthesis of peptide and their application for cell penetration and drug delivery
 (Vedran Milosavljević)

2017, Disertační práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//s8cwvc// | Chemie / Zemědělská chemie | Theses on a related topic

Příprava konjugovaných biomolekul s polystyrenovými mikročásticemi pro mikromanipulaci metodami optické pinzety - experimentální práce.
 (Pavlína Adolfová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//wqiz0f// | Chemie a technologie materiálů / Materiálové inženýrství | Theses on a related topic