Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Filmový materiál

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

1. Teoretická část: Mladý režisér na prahu 21. století: Filmový materiál nebo digitální technologie? 2. Praktická část: a) Hraný film, 15 minut, digital - režie b) Hraný videoklip, 3:10 minut, 8mm - režie c) Hraný videoklip, 3:40 minut, digital - režie
 (Jiří VÁGNER)

2012, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//gntxrj// | Teorie a praxe audiovizuální tvorby / Režie a scenáristika | Práce na příbuzné téma

Nové technologie loutkové animace a jejich potenciál v animovaném filmu
 (Vendula Žaludová)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/phfmh/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií | Práce na příbuzné téma

Animace v interaktivním prostředí aplikací, využívajících nové technologie
 (Jan Kokolia)

2016, Diplomová práce, Filmová a televizní fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/9752 | Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Animovaná tvorba | Práce na příbuzné téma

Využití digitální technologie v kresleném filmu
 (Stanislava Mikušová)

2008, Diplomová práce, Filmová a televizní fakulta AMU / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/2865 | Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Animovaná tvorba | Práce na příbuzné téma

Uplatnění klasické a digitální technologie v kameramanské tvorbě
 (Zdeněk KRUPA)

2009, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//t6yhuy// | Výtvarná umění / Multimedia a design | Práce na příbuzné téma

René Magritte a David Lynch: příspěvek k otázkám podobnosti motivů
 (Svetlana Mazur)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j69s3/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia | Práce na příbuzné téma

Doktrína acte clair
 (David Šupej)

2014, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hhahh/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Projekt rozvoje hotelu St Clair v Thursu
 (Soňa BUČKOVÁ)

2008, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//5tmdq4// | Ekonomika a management / Management a marketing | Práce na příbuzné téma