Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Kompozice

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Populačně genetické aspekty rostlinných invazí: studie genetické a cytotypové variability u invazních a nativních populací \kur{Phalaris arundinacea} L. a \kur{Myriophyllum} sp.
 (Tereza KÁVOVÁ)

2019, Disertační práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//se99x6// | Biotechnologie / Zemědělské biotechnologie | Práce na příbuzné téma

Pohledové linie Mariánské zahrady
 (Jan ŠPERK)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//rjhblq// | Geografie / Učitelství geografie pro střední školy - Historie | Práce na příbuzné téma

1. Linie v kompozici a její využití v dramaturgii obrazu. 2. Audiovizuální dílo nebo tématický soubor audiovizuálních děl, délka minimálně 10 min., kamera.
 (Matěj PIŇOS)

2013, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ws1bq7// | Teorie a praxe audiovizuální tvorby / Audiovizuální tvorba - Kamera | Práce na příbuzné téma

Počítačem asistovaná kompozice – precedenty formalizovaného myšlení
 (Petr Haas)

2020, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tj5ut/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté) / Hudební věda | Práce na příbuzné téma

Participativní management a návrh vegetačních prvků krajinné kompozice na Štěkeňsku
 (Jiří ŠINDELÁŘ)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//5h9wkq// | Ekologie a ochrana prostředí / Péče o životní prostředí | Práce na příbuzné téma