Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

prunik mnozin

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Asymptotická hustota průniku množin
 (Monika JAHODOVÁ)

2011, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//yhhdu6// | Aplikovaná matematika / Aplikovaná algebra | Theses on a related topic

Výuka množin s podporou ICT
 (Jiří STROMŠÍK)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//34dzof// | Specializace v pedagogice / Informační technologie ve vzdělávání | Theses on a related topic