Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Lineární dynamický systém

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 12 prací)
Odhad stavu lineárních systémů
 (Radek Jan HOLÍK)

2012, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//9s3g0j// | Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika | Práce na příbuzné téma

Odhad stavu lineárních systémů
 (Radek Jan HOLÍK)

2012, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//9s3g0j// | Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika | Práce na příbuzné téma

Stochastické metody řešení stacionární Schrödingerovy rovnice
 (Tomáš Luber)

2014, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103899 | Informační a komunikační technologie / Výpočetní matematika | Práce na příbuzné téma

Odhad stavu lineárních systémů
 (Radek Jan HOLÍK)

2012, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//9s3g0j// | Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika | Práce na příbuzné téma

Návrh lokálních metod odhadu stavu
 (Julie RAKOVCOVÁ)

2019, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//8umiv6// | Inženýrská informatika / Řídicí a rozhodovací systémy | Práce na příbuzné téma

Inverzní postupy modelu radiativního transferu pro odhad biochemických a fyzikálních parametrů vegetace
 (Věroslav Kaplan)

2011, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v03hb/ | Geografie (čtyřleté) / Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země | Práce na příbuzné téma

Gausovské procesy v identifikaci systémů a odhadu stavu
 (Jakub PRÜHER)

2018, Disertační práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//lff5cq// | Aplikované vědy a informatika / Kybernetika | Práce na příbuzné téma

Hodnocení kvality odhadu stavu stochastických systémů
 (Jindřich HAVLÍK)

2014, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//al3ha4// | Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika | Práce na příbuzné téma

Fúze hustot pravděpodobnosti v odhadu stavu stochastických systémů
 (Jiří AJGL)

2013, Disertační práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//hayv2c// | Aplikované vědy a informatika / Kybernetika | Práce na příbuzné téma

Fůze odhadů stavu pro stochastické dynamické systémy
 (Josef TRNEČEK)

2013, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//1w6oat// | Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 12 prací)