Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

sensory integration

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Senzorická integrační terapie u dětí postižených DMO
 (Julie KRÁLIKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//3xb2ct// | Specializace ve zdravotnictví / Ergoterapie | Theses on a related topic

Aplikace prvků senzorické integrace a bazální stimulace v ergoterapii dětí s Downovým syndromem
 (Eliška BURDOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//3tje3a// | Specializace ve zdravotnictví / Ergoterapie | Theses on a related topic

Možnosti senzorické integrace v dětském domově ve Vilšanech
 (Veronika FOJTŮ)

2011, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//pj1c0d// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Možnosti senzorické integrace v dětském domově ve Vilšanech
 (Veronika FOJTŮ)

2011, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//pj1c0d// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Integrace tělesně a smyslově znevýhodněných dětí mezi zdravé děti v MŠ
 (Petra Pavelková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//wiyzo3// | Sociologie / Sociální antropologie | Theses on a related topic

Integrace dětí se smyslovými vadami do výuky na základní škole
 (Daniela ROMÁNKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//3iozx1// | Pedagogika / Pedagogika - sociální práce | Theses on a related topic