Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

teplota vzplanutí

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 15 prací)
Vývoj metody pro stanovení biogenních aminů v potravinách
 (Miroslava Jonáková)

2019, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//z1nbwc// | Chemie / Analytická chemie | Práce na příbuzné téma

Poloha nukleozómů a metody jejího stanovení
 (Kateřina Hemalová)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z0bjv/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Analytické metody použité při odhalování identity vína
 (Martina Franzeová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//wqbc6q// | Chemie a technologie potravin / Hodnocení a analýza potravin | Práce na příbuzné téma

Problematika provádění kvasného procesu v přítomnosti organických rozpouštědel omezeně mísitelných s vodou
 (Iva Rychlíková)

2018, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//9hcro8// | Speciální chemicko-biologické obory / Analýza biologických materiálů | Práce na příbuzné téma

Stanovení teploty vzplanutí ternárních směsí alkoholů
 (Petra Šoupalová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114059 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů | Práce na příbuzné téma

Posouzení možností stanovení teploty vzplanutí směsí hořlavých kapalin
 (Petr Dolníček)

2018, Disertační práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137493 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Požární ochrana a bezpečnost | Práce na příbuzné téma

Určení bodu vzplanutí směsí metanolu s vodou metodou podle Abela
 (Vojtěch Beilner)

2020, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/142013 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů | Práce na příbuzné téma

Výpočet a verifikace teploty vzplanutí multikomponentních směsí alternativních paliv
 (Tereza Zahálková)

2018, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128118 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Teoretická predikce teplot vzplanutí směsí alternativních paliv
 (Kateřina Francová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110061 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Experimentální ověření efektu aditiv na hodnotu teploty vzplanutí směsí alternativních paliv
 (Anna Fojtíková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110081 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 15 prací)