Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

game period

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Vplyv intenzity zaťaženia a ďalších deformačných faktorov na neštandardné indikátory individuálneho herného výkonu v basketbale žien
 (Tomáš Vencúrik)

2016, Disertační práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qmmy4/ | Kinantropologie (čtyřleté) / Kinantropologie | Theses on a related topic

Komparace obsahu kondičního a herního tréninku v letním a zimním přípravném období v oddílu házené žen HC Plzeň
 (Lada VAŇKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//v55pqj// | Tělesná výchova a sport / | Theses on a related topic