Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

guerillova kampan

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Komunikace mezinárodních nevládních neziskových organizací: "guerillové" versus "klasické" kampaně Amnesty International
 (Kateřina Freslová)

2013, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rpkhg/ | Mezinárodní teritoriální studia / Politologie | Theses on a related topic

Analýza guerillové kampaně
 (Monika Hrstková)

2014, Bakalářská práce, Masarykův ústav vyšších studií / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/ao0vgc/ | Ekonomika a management / Řízení a ekonomika průmyslového podniku | Theses on a related topic

Aplikace mezinárodních guerillových kampaní na český trh - nWave s.r.o.
 (Štěpán Osoha)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/40369 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Nízkorozpočtová komunikační kampaň
 (Tereza KOLAŘÍKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//zco2zx// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Theses on a related topic

Zhodnocení přínosu implementace guerillového marketingu z hlediska návratnosti investic
 (Veronika Stávková)

2018, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//m0swa4// | Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický | Theses on a related topic

Využití prvků guerillového marketingu v českých marketingových kampaních
 (Lenka Vybulková)

2012, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//v5kt7x// | Mediální a komunikační studia / Sociální a mediální komunikace | Theses on a related topic

Návrh reklamní kampaně se zaměřením na guerilla marketing pro firmu ABC
 (Veronika Horonyová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//hd9rcu// | Ekonomika a management / Marketing | Theses on a related topic

PROJEKT FESTINA 2008-Symbióza tradičních přístupů a nových trendů v marketingové kampani na švýcarské hodinky
 (Luboš KOPECKÝ)

2009, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//4hag3y// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Theses on a related topic

Podoby guerilla marketingu a jejich vliv na seniory
 (Jakub Strnad)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/p6gpm/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Guerilla marketing a jeho podoby
 (Adéla Bukovská)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/trqcr/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic