Výsledky 111 – 120 z 973 (0,466 sekund)

Výstava jako dílo souborné

 (Oliver Stříbrný)

Diplomová práce: Výstava jako dílo souborné  (Oliver Stříbrný)

Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2022

D. Katedra občanského práva Obor ... z hlavních způsobů zpřístupňování (nejen) výtvarných či jiných autorských ... Labem, 2017, disertační práce, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad ... souvislostí vizuální kultury jako celku, patří
https://is.muni.cz/th/sk445/Vystava_jako_dilo_souborne.pdf

Plný text práce

 (Eliška Poláčková)

Disertační práce: Teatralita středověké literatury doby lucemburské  (Eliška Poláčková)

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2017

Bakalářská diplomová práce]. Praha: Ustav ... Bakalářská práce]. Praha: Katedra dějin a didaktiky ... Filozofická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1974. K ... 2011. Rétorika v evropské kultuře i ve světě ... R A , Aleš. 2011. Výtvarná díla v liturgii
https://is.muni.cz/th/aid7c/Polackova_Teatralita_stredoveke_literatury_doby_lucemburske_final.pdf

Image Univerzity obrany

 (Veronika Seménková)

Diplomová práce: Image Univerzity obrany  (Veronika Seménková)

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, 2022

Klíčová slova: firemní kultura

5.3.3 Kultura univerzity 47 5 ... Brně a Vojenské lékařské akademie Jana Evangelisty Purkyně v ... zájmově uměleckých kroužků (např. keramický, výtvarný, šachový ... UO budova děkanátu či budovy kateder č. 3., 4
https://theses.cz/id/4vw5ue/DP_Semenkova.pdf

Plný text práce

 (Rebeka Maria Kasapidu)

Diplomová práce: Oděv jako znak subkultur osmdesátých let 20. století: metodické listy pro výuku výtvarné výchovy  (Rebeka Maria Kasapidu)

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2019

Oponent: Mgr. Jan Špaček

Klíčová slova: výtvarná výchova

témata, diagnostika. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2008. 19 ... národní kultury představují svět pro ... okruhu metodických listů k vyučování výtvarné výchovy ... identita?. Brno. 2012. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Fakulta ... studií. Katedra sociologie. PETEREK
https://is.muni.cz/th/p0ptq/Diplomova_prace_-_Kasapidu.pdf

Němečtí evangelíci na Děčínsku a Šluknovsku v 19. a 20. století

 (Václav ZEMAN)

Disertační práce: Němečtí evangelíci na Děčínsku a Šluknovsku v 19. a 20. století  (Václav ZEMAN)

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta, 2022

Miloš Havelka a kol., Víra, kultura a společnost. Náboženské ... Trojici zvonů zdobily pouze nápisy, výtvarná stránka byla zřejmě ... seniorátu po roce 1945, diplomová práce na katedře historie FF UJEP
https://theses.cz/id/2zw2zz/Zeman_Vaclav-disertace.pdf

Mezigenerační tvůrčí setkávání dětí primárního vzdělávání a seniorů

 (Petra MICHALCOVÁ)

Diplomová práce: Mezigenerační tvůrčí setkávání dětí primárního vzdělávání a seniorů  (Petra MICHALCOVÁ)

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta, 2021

Klíčová slova: výtvarná hra, výtvarný experiment

Výběr tématu diplomové práce Mezigenerační tvůrčí setkávání ... studentky Univerzity třetího věku na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně, které s nadšením ... nových vizuálních souvislostí. Vztah k výtvarné kultuře: Jiří Kolář, Jan ... Kristýně Hemrové nabídnuta práce pro katedru výchov umění. Společně
https://theses.cz/id/lp39pm/Diplomova_prace-_Petra_Michalcova.pdf

Výtvarné pojetí cesty kolem světa u dětí předškolního věku

 (Romana JANOUŠKOVÁ)

Bakalářská práce: Výtvarné pojetí cesty kolem světa u dětí předškolního věku  (Romana JANOUŠKOVÁ)

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta, 2020

Pedagogická fakulta Katedra výchov uměním - výtvarné oddělení UNIVERZITA ... středních a oysokých škol. Brno: Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty ... část zabývající se uměním a kulturou, která se nachází ... v mateřské škole. V případné diplomové práci bychom použili samotné
https://theses.cz/id/js4zwv/BP_Janouskova_Romana.pdf

Kulturní život města Loun v 1. polovině 20. století se zaměřením na vybrané kulturní instituce (divadla, kina a výstaviště)

 (Jana MULÁKOVÁ)

Diplomová práce: Kulturní život města Loun v 1. polovině 20. století se zaměřením na vybrané kulturní instituce (divadla, kina a výstaviště)  (Jana MULÁKOVÁ)

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta, 2021

Vedoucí: PhDr. Jan Mareš

fakulta Katedra historie Kulturní ... úvodu kapitol, které se týkají kultury, je popsána stručná historie daného ... například Klub československých turistů. Expozice výtvarného umění. V
https://theses.cz/id/bbjkck/DP_Kulturni_zivot_v_Lounech_JMulakova.pdf

Formování umělce na vybraných vysokých uměleckých školách

 (Veronika KRÁLÍČKOVÁ)

Diplomová práce: Formování umělce na vybraných vysokých uměleckých školách  (Veronika KRÁLÍČKOVÁ)

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta umění a designu, 2018

Klíčová slova: výtvarné scény

thesis Soubor ... designu Katedra dějin a teorie umění DIPLOMOVÁ ... dění odehrávající se při katedrách výtvarných kultur na pedagogických fakultách a v
https://theses.cz/id/d65auf/diplomov_prce_Veronika_Krlkov.pdf Podobné

Adaptace měst na klimatickou změnu: Implementace v České republice

 (Natálie Horváthová)

Diplomová práce: Adaptace měst na klimatickou změnu: Implementace v České republice  (Natálie Horváthová)

Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2022

univerzita Katedra regionální ekonomie a ... Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Adaptace ... a spokojeností zaměstnanců. Prestiž firemní kultury má ... jsou využívány na výtvarné či sportovní kroužky ... VÝZKUMU GLOBÁLNÍ ZMĚNY AV ČR, UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD
https://is.muni.cz/th/tpenx/Diplomova_prace_Natalie_Horvathova.pdf

Aktuálně je prohledáváno asi 264 433 položek.