Výsledky 951 – 960 z 966 (0,492 sekund)

Hudební festivaly a jejich vliv na cestovní ruch v Královéhradeckém kraji

 (Martina Nováková)

Bakalářská práce: Hudební festivaly a jejich vliv na cestovní ruch v Královéhradeckém kraji  (Martina Nováková)

Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, 2021

zvolena metoda primárního sběru dat. Konkrétně práce je postavena na dotazníkovém šetření ... zapojen i destinační management, který má j ... 3.3 Kultura a její vliv na společnost Pojem kultura lze definovat a pochopit různými způsoby. Patočka a
https://theses.cz/id/k4oxb6/STAG95435.pdf

Dopady mimořádných událostí v důsledku SARS-CoV-2 na silniční automobilovou dopravu v podniku ČÁP TRANS s.r.o.

 (Jan Rejchrt)

Bakalářská práce: Dopady mimořádných událostí v důsledku SARS-CoV-2 na silniční automobilovou dopravu v podniku ČÁP TRANS s.r.o.  (Jan Rejchrt)

Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2021

1.5 Krizový management na úrovni státu 16 ... definovat různými způsoby. Roudný a ... nebo osoba, která má nežádoucí vliv na bezpečnost nebo ... takovouto definici „hrozba je vždy primární, nezávisle existující, neodvozený
https://theses.cz/id/er8tq5/RejchrtJ_DopadyMimoradnych_DG_2021.pdf

Vyhodnocení růstu a zdravotního stavu telat v závislosti na různých chovatelských podmínkách

 (Jan DUŠEK)

Diplomová práce: Vyhodnocení růstu a zdravotního stavu telat v závislosti na různých chovatelských podmínkách  (Jan DUŠEK)

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta, 2021

016). Primární bakteriální infekce respiračního ... vést nejen ke snížení nákladů na případnou veterinární péči ... ZIEMERINK, J. (2009): Farm management Breeding youngstock. Nizozemsko ... L., PAVLATA, L. (2016): Vliv různých fyzických forem startéru
https://theses.cz/id/s3xgml/Diplomova_prace_Dusek.pdf

Analýza koncepce podpory zdraví a pohybové aktivity na pracovišti firmy Soulmates Ventures a.s.

 (Tomáš KABELÁČ)

Diplomová práce: Analýza koncepce podpory zdraví a pohybové aktivity na pracovišti firmy Soulmates Ventures a.s.  (Tomáš KABELÁČ)

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury, 2021

aerobiku apod.) Primárním cílem corporate fitness ... 014) zkoumá ve své studii vliv různých druhů prostředí na ... ušetřením 15,60 amerických dolarů na každý ... se zaměstnanci a vrcholovým managementem firmy Soulmates Ventures
https://theses.cz/id/tojuk3/Diplomova_prace_Kabelac_final.pdf

Tvorba strategie sportovní organizace

 (Marie Holomková)

Diplomová práce: Tvorba strategie sportovní organizace  (Marie Holomková)

Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2020

členům ve svém věcném chápání. Primární je ... dnešní době chápán ve třech různých významových ... dělit na dvě rozdílné oblasti - na management a ... managementu Vliv prostředí hraje v
https://is.muni.cz/th/u2xb5/DP_Holomkova.pdf

Vliv event marketingových aktivit na pozici značky

 (Lucie Hladíková)

Bakalářská práce: Vliv event marketingových aktivit na pozici značky  (Lucie Hladíková)

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, 2022

metod. Primárním cílem práce je ... Event má tedy evidentně pozitivní vliv na povědomí návštěvníků o různých formách prezentace ... marketing: Připravte svým zákazníkům zážitek, na který nezapomenou, 2 ... 1. Vydání. Praha: Management Press, 2005
https://theses.cz/id/mta0te/Lucie_Hladikova_prezencni_forma_BP.pdf

Vliv tělesné kondice krav českého strakatého skotu před porodem na následné metabolické, produkční a reprodukční parametry

 (Vojtěch Vařejka)

Diplomová práce: Vliv tělesné kondice krav českého strakatého skotu před porodem na následné metabolické, produkční a reprodukční parametry  (Vojtěch Vařejka)

Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, 2021

zařadit faktory, jež spadají do managementu stáda. Mezi ně ... plodnost, odráží imunitu a má vliv k predispozicím různých orgánových onemocnění. Tyto ... syntéze bachorové mikroflóry. Z hlediska primárního dochází v játrech ... al, 2007). Prevence založená na pravidelném screeningu mléka
https://theses.cz/id/fi6wry/zaverecna_prace.pdf

Strategický plán obnovy a využití zámku Horní Dlouhá Loučka

 (Klára Jehlíková)

Diplomová práce: Strategický plán obnovy a využití zámku Horní Dlouhá Loučka  (Klára Jehlíková)

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2021

i stávající konkurence, substitučních produktů, vlivu odběratelů a dodavatelů ... v kompetenci managementu objektu a ten ... může poskytnout podle svých možností různé funkční využití. Přestavba ... prohlídkových tras a doplňkových programů. Na tuto primární funkci objektu navazuje
https://is.muni.cz/th/aj19q/DP_Jehlikova_final.pdf

Krizové řízení během nepokojů v Minneapolisu v roce 2020

 (Daniel Pechanec)

Bakalářská práce: Krizové řízení během nepokojů v Minneapolisu v roce 2020  (Daniel Pechanec)

Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2021

Překlad názvu práce: Crisis Management During Riots in Minneapolis in Year 2020

Klíčová slova: crisis management

v médiích vyskytujícím různým názorově zabarveným pohledům ... textu. Na základě primárního a sekundárního cíle ... například bezpečnost, policing nebo krizový management. Prostor je ... hrozbu mající původ uvnitř státu. Vliv zkoumané problematiky na
https://is.muni.cz/th/efy0k/BP_Pechanec.pdf

Investování formou private equity do odvětví služeb poskytování internetu

 (Alois Zapletal)

Diplomová práce: Investování formou private equity do odvětví služeb poskytování internetu  (Alois Zapletal)

Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2020

IPO neboli primární úpis akcií představuje ... téměř 180 obcích ve čtyřech různých krajích1 5 ... nízký vliv na výsledné ARPU ... Zavést workforce management na sledování výkonnosti
https://is.muni.cz/th/cbxf3/DP_Alois_Zapletal.pdf

Aktuálně je prohledáváno asi 264 433 položek.