Výsledky 951 – 960 z 983 (0,496 sekund)

Cévní mozková příhoda: kvalitativní analýza subjektivní zkušenosti lidí v aktivním věku

 (Klára Matějková)

Bakalářská práce: Cévní mozková příhoda: kvalitativní analýza subjektivní zkušenosti lidí v aktivním věku  (Klára Matějková)

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2024

dělit na primární a sekundární. Pomocí ... Jaký vliv má zkušenost s ... označení. Kódování může probíhat na různých úrovních, od čistě ... z poznatků z knihy Psychological management ofstroke, ve které
https://is.muni.cz/th/wfelh/bakalarska_prace.pdf

Vliv společenské odpovědnosti firem na nábor pracovníků

 (Michaela Musálková)

Diplomová práce: Vliv společenské odpovědnosti firem na nábor pracovníků  (Michaela Musálková)

Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2017

management VLIV SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM ... Vliv CSR na management lidských zdrojů Vnímání ... že se autorka v rámci vlivu různých faktorů na nábor ... o výzkum primární. Sekundární výzkum čili
https://is.muni.cz/th/kcxi8/DP_final.pdf

Přesnost odhadu osobnostních rysů Temné Triády a Big Five z profilů na Facebooku

 (Jonáš Svoboda)

Diplomová práce: Přesnost odhadu osobnostních rysů Temné Triády a Big Five z profilů na Facebooku  (Jonáš Svoboda)

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2023

Psychopatie se dá rozdělit na primární a sekundární. Primární ... uživatele. Mohou mít tedy velký vliv na formování prvního ... s různými očekáváními. Vyčlenění dalšího ... Impression Management and Meta-Accuracy
https://is.muni.cz/th/iei81/DP_JS_475156.pdf

Asociace rodinného prostředí na pohybovou aktivitu dětí mladšího školního věku

 (Marie HÁJKOVÁ)

Bakalářská práce: Asociace rodinného prostředí na pohybovou aktivitu dětí mladšího školního věku  (Marie HÁJKOVÁ)

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta, 2024

při různých aktivitách a soudržnost rodiny má velmi pozitivní vliv na fyzický i ... Hypokineze se dělí na primární a sekundární. Primární ... 2021). Rodina jako tým. Management Press. 35
https://theses.cz/id/bys8dw/thesisFile.pdf

Posudek oponenta

 (Mgr. Jan Sychra, Ph.D.)

Diplomová práce: Monitoring of changes in species diversity and size of nesting bird populations depending on the implementation of meadow wetland management  (Júlia Buchtová)

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, 2023

Klíčová slova: management, management

Oponentský posudek na diplomovou práci Bc. Júlie Buchtové ... se ale měla týkat především vlivu různých typů managementů na různé ... v celé práci chybí především primární data z
https://is.muni.cz/th/yh7qw/posudek_oponenta_Sychra.pdf

Kritické parametry úspěšnosti CSR zaměřené na interní stakeholdery při řízení výrobního podniku v době digitalizace průmyslu

 (Jan Slavík)
1. primární stakeholdeři • akcionáři ... Hopkins, 2004) je dělení na stakeholdery: 1 ... Stejně jako je různý vliv stakeholderů na firmu ... péči o stakeholdery (tzv. stakeholder management) popsali autoři Freeman
https://theses.cz/id/7mskmp/DIZERTACE_JS_2022_FINAL.pdf

Vliv indikátoru ekonomického sentimentu na spotřební výdaje v kontextu hospodářského cyklu v zemích V4

 (Tomáš Doležal)

Bakalářská práce: Vliv indikátoru ekonomického sentimentu na spotřební výdaje v kontextu hospodářského cyklu v zemích V4  (Tomáš Doležal)

Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, 2024

004). Primární ukazatele jsou údaje ... Slovenska Na obrázku skutečných a ... zkoumání vlivu na spotřební výdaje v různých fázích hospodářského cyklu ... Praha: Management Press, 2000
https://theses.cz/id/9nexg2/zaverecna_prace.pdf_

Vliv zemědělské dopravy na fyzikální vlastnosti půdy

 (Kryštof Šubrt)

Diplomová práce: Vliv zemědělské dopravy na fyzikální vlastnosti půdy  (Kryštof Šubrt)

Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta, 2023

traktory s prekladacími vozy, jejichž primárním cílem je zvýšení ... v podstatě pouze formální a na stroji jako takovém ... prostorů. Vlivem různých odvozových prostředků mimo ... Tom. Soil compaction and soil management-a review. So
https://theses.cz/id/7v5ptv/zaverecna_prace.pdf_

Prevence syndromu vyhoření u všeobecných sester na oddělení intenzivní péče během pandemie COVID-19

 (Monika Štipská)

Diplomová práce: Prevence syndromu vyhoření u všeobecných sester na oddělení intenzivní péče během pandemie COVID-19  (Monika Štipská)

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, 2022

jeho práce v pomáhající profesi. Primární funkcí supervize je ... respondenti setkali se syndromem vyhoření vlivem pandemie COVID-19 ... ale i peer programy, supervize na oddělení, pomoc s time-managementem a různé jiné formy benefitů
https://is.muni.cz/th/np0sf/Stipska_Monika_30.4.2022.pdf

Dopady cestovního ruchu na destinaci s památkou na Seznamu světového dědictví

 (Petra Hríbiková)

Bakalářská práce: Dopady cestovního ruchu na destinaci s památkou na Seznamu světového dědictví  (Petra Hríbiková)

Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, 2023

ruchu v dané oblasti, zahrnující vlivy běžných civilizačních procesů ... této fázi může směřovat různými směry (viz obrázek ... zásadními změnami prováděnými destinačním managementem, které vedou ke ... Hory. Na základě výsledků primárního výzkumu bylo možné
https://theses.cz/id/papbse/STAG98425.pdf

Aktuálně je prohledáváno asi 264 433 položek.