Výsledky 1 – 10 z 840 (0,010 sekund)

Zkušenosti lektorů s prvky dramaterapie aneb Lze propojit kreativně-expresivní psychoterapii uměním s pedagogikou?

 (Jan Ráž)

Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2020

Pedagogika / Sociální pedagogika a volný čas

Klíčová slova: dramaterapie

Zkušenosti lektorů s prvky dramaterapie aneb Lze propojit kreativně-expresivní ... práci uvádím deskripci mého vnímání dramaterapie, které je podloženo různými druhy ... potřebné predispozice k vykonávání kvalitní dramaterapie a jaké přesahy do osobních
https://theses.cz/id/lkndck/ – v archivu školy  – práce na příbuzné téma

Dramaterapie s mladými lidmi bez domova v organizaci Naděje o.s.

 (Dora Drdová)

absolventská práce, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, 2015

Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální pedagogika a teologie

Klíčová slova: Dramaterapie

Dramaterapie s mladými lidmi bez domova ... s. 4689 Absolventská práce Dramaterapie s mladými lidmi bez domova ... o.s. zkoumá formativní vliv Dramaterapie na uvedenou cílovou skupinu. Práce
https://theses.cz/id/xy1ibz/ – v archivu školy  – práce na příbuzné téma

Využití dramaterapie při osvojování vědomostí u žáka s Downovým syndromem

 (Lucie Červená)

Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2014

Speciální pedagogika

Klíčová slova: Dramaterapie, formy dramaterapie

Využití dramaterapie při osvojování vědomostí u žáka ... Bakalářská práce se zabývá vlivem dramaterapie na vzdělávání dítěte s Downovým ... analyzovat a vyhodnotit výsledky působení dramaterapie na žáka. V případové studii
https://theses.cz/id/yyl5wl/ – v archivu školy  – práce na příbuzné téma

Využití dramaterapie při práci s osobami s Downovým syndromem

 (Kristýna Kubějová)

Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2012

Speciální pedagogika

Klíčová slova: dramaterapie

Využití dramaterapie při práci s osobami s ... Bakalářská práce se zabývá využitím dramaterapie ve speciálně pedagogické péči, konkrétně ... pozorování je popsán vliv využití dramaterapie na tyto osoby a jejich
https://theses.cz/id/30xfb8/ – v archivu školy  – práce na příbuzné téma

Percepce využití dramaterapie v terapeutické komunitě při práci s klienty závislými na drogách

 (Jana Jourová)

Diplomová práce, Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2012

Sociální politika a sociální práce

Klíčová slova: dramaterapie

Percepce využití dramaterapie v terapeutické komunitě při práci s klienty závislými na drogách 217503 ... na drogách, terapeutická komunita a dramaterapie. Zvolenou metodou sběru dat je
https://theses.cz/id/9ach74/ – v archivu školy  – práce na příbuzné téma

Divadlo jako lék: komparace způsobů práce teatroterapie a dramaterapie

 (Silvie Jasičová)

Diplomová práce, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2012

Učitelství pro střední školy / Učitelství estetické výchovy pro střední školy

Klíčová slova: dramaterapie

Divadlo jako lék: komparace způsobů práce teatroterapie a dramaterapie 231346 Předkládaná práce je koncipována jako vhled do problematiky terapií využívajících především divadelní a dramatické prostředky
https://theses.cz/id/3s9go9/ – v archivu školy  – práce na příbuzné téma

Přínos a využitelnost metody dramaterapie pro klienty zařízení Brothers of Charity Services

 (Barbora Březíková)

absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc, 2015

Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce

Klíčová slova: dramaterapie

Přínos a využitelnost metody dramaterapie pro klienty zařízení Brothers of Charity Services 646 Absolventská práce ... teoretické části se zabývám vymezením dramaterapie, specifickými aspekty práce s lidmi
https://theses.cz/id/c1m688/ – v archivu školy  – práce na příbuzné téma

Dramaterapie a její potenciál v terapeutické komunitě u osob se závislostí

 (Michaela EREMIÁŠOVÁ)

Bakalářská práce, UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta, 2017

Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - dramaterapie

Příbuzné soubory: FINL_BP.pdf FINL_BP.pdf

Klíčová slova: dramaterapie

Dramaterapie a její potenciál v terapeutické ... Bakalářská práce se zabývá potenciálem dramaterapie v terapeutické komunitě u osob ... šetření, tedy jakým způsobem pomáhá dramaterapie v terapeutické komunitě. Závěr práce
https://theses.cz/id/9kr118/ – práce na příbuzné téma Podobné

Metody dramaterapie realizované pro práci s klienty pohledem terapeutů

 (Tamara Ročňáková)

Diplomová práce, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, 2020

Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika

Klíčová slova: dramaterapie, metody dramaterapie, techniky dramaterapie

Metody dramaterapie realizované pro práci s klienty ... Diplomová práce se zabývá metodami dramaterapie realizovanými pro práci s klienty ... relativně mladému oboru je téma dramaterapie aktuální. Teoretická část, opírající se
https://theses.cz/id/q11iy2/ – práce na příbuzné téma Podobné

Osobnostní růst a sebezkušenost studentů dramaterapie

 (Adéla HRABOVSKÁ)

Bakalářská práce, UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta, 2020

Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - dramaterapie

Příbuzné soubory: BP_Hrabovska.docx BP_Hrabovska.docx

Klíčová slova: dramaterapie

Osobnostní růst a sebezkušenost studentů dramaterapie 227471 Bakalářská práce se ... osobnostním růstem a sebezkušeností studentů dramaterapie. Problematika byla popsána v teoretické ... a popsat, jakým způsobem studium dramaterapie ovlivňuje osobnostní růst studentů. Tento
https://theses.cz/id/zyhs6t/ – práce na příbuzné téma Podobné

Aktuálně je prohledáváno asi 264 433 položek.