Výsledky 1 – 10 z 850 (0,014 sekund)

Zkušenosti lektorů s prvky dramaterapie aneb Lze propojit kreativně-expresivní psychoterapii uměním s pedagogikou?

 (Jan Ráž)

Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2020

Pedagogika / Sociální pedagogika a volný čas

Klíčová slova: dramaterapie

Zkušenosti lektorů s prvky dramaterapie aneb Lze propojit kreativně-expresivní ... práci uvádím deskripci mého vnímání dramaterapie, které je podloženo různými druhy ... potřebné predispozice k vykonávání kvalitní dramaterapie a jaké přesahy do osobních
https://theses.cz/id/lkndck/ – v archivu školy  – práce na příbuzné téma

Využití dramaterapie ve vězeňství v rámci sociální práce

 (Vojtěch Bartošek)

absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc, 2022

Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální a humanitární práce

Klíčová slova: dramaterapie

Využití dramaterapie ve vězeňství v rámci sociální práce 2341 Absolventská práce se zabývá dramaterapií ... odborných zdrojů kriticky posoudit přínos dramaterapie ve vězeňství v rámci sociální
https://theses.cz/id/0daiv7/ – v archivu školy  – práce na příbuzné téma

Využití dramaterapie při osvojování vědomostí u žáka s Downovým syndromem

 (Lucie Červená)

Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2014

Speciální pedagogika

Klíčová slova: Dramaterapie, formy dramaterapie

Využití dramaterapie při osvojování vědomostí u žáka ... Bakalářská práce se zabývá vlivem dramaterapie na vzdělávání dítěte s Downovým ... analyzovat a vyhodnotit výsledky působení dramaterapie na žáka. V případové studii
https://theses.cz/id/yyl5wl/ – v archivu školy  – práce na příbuzné téma

Dramaterapie s mladými lidmi bez domova v organizaci Naděje o.s.

 (Dora Drdová)

absolventská práce, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, 2015

Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální pedagogika a teologie

Klíčová slova: Dramaterapie

Dramaterapie s mladými lidmi bez domova ... s. 4689 Absolventská práce Dramaterapie s mladými lidmi bez domova ... o.s. zkoumá formativní vliv Dramaterapie na uvedenou cílovou skupinu. Práce
https://theses.cz/id/xy1ibz/ – v archivu školy  – práce na příbuzné téma

Přínos a využitelnost metody dramaterapie pro klienty zařízení Brothers of Charity Services

 (Barbora Březíková)

absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc, 2015

Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce

Klíčová slova: dramaterapie

Přínos a využitelnost metody dramaterapie pro klienty zařízení Brothers of Charity Services 646 Absolventská práce ... teoretické části se zabývám vymezením dramaterapie, specifickými aspekty práce s lidmi
https://theses.cz/id/c1m688/ – v archivu školy  – práce na příbuzné téma

Dramaterapie jako převýchovná metoda ve výchovném ústavu pro mládež

 (Jana Ungerová)

Diplomová práce, Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, 2021

Specializace v pedagogice / Resocializační pedagogika

Klíčová slova: dramaterapie

Dramaterapie jako převýchovná metoda ve výchovném ... část se zabývá specifickými oblastmi dramaterapie, strukturou dramaterapeutických sezení, a zkušenostmi s využitím prvků dramaterapie v praxi. Teoretická část se
https://theses.cz/id/6uldk5/ – práce na příbuzné téma Podobné

Osobnostní růst a sebezkušenost studentů dramaterapie

 (Adéla HRABOVSKÁ)

Bakalářská práce, UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta, 2020

Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - dramaterapie

Příbuzné soubory: BP_Hrabovska.docx BP_Hrabovska.docx

Klíčová slova: dramaterapie

Osobnostní růst a sebezkušenost studentů dramaterapie 227471 Bakalářská práce se ... osobnostním růstem a sebezkušeností studentů dramaterapie. Problematika byla popsána v teoretické ... a popsat, jakým způsobem studium dramaterapie ovlivňuje osobnostní růst studentů. Tento
https://theses.cz/id/zyhs6t/ – práce na příbuzné téma Podobné

Metody dramaterapie realizované pro práci s klienty pohledem terapeutů

 (Tamara Ročňáková)

Diplomová práce, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, 2020

Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika

Klíčová slova: dramaterapie, metody dramaterapie, techniky dramaterapie

Metody dramaterapie realizované pro práci s klienty ... Diplomová práce se zabývá metodami dramaterapie realizovanými pro práci s klienty ... relativně mladému oboru je téma dramaterapie aktuální. Teoretická část, opírající se
https://theses.cz/id/q11iy2/ – práce na příbuzné téma Podobné

Dramaterapie v systému péče o lidi se sociálním či zdravotním znevýhodněním

 (Leona Portová)

Bakalářská práce, Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, 2021

Specializace v pedagogice / Sociální patologie a prevence

Příbuzné soubory: STAG94343.pdf STAG94343.pdf

Klíčová slova: dramaterapie, metody dramaterapie, techniky dramaterapie

Dramaterapie v systému péče o lidi ... práce se zabývá aplikačními možnostmi dramaterapie u různých skupin populace. Teoretická ... práce mapuje aktuální aplikační praxi dramaterapie z pohledu dramaterapeutů. Pro smíšený
https://theses.cz/id/ydu0ma/ – v archivu školy  – práce na příbuzné téma Podobné

Dramaterapie jako prostředek efektivní spolupráce sociálního pracovníka s pěstounskou rodinou

 (Nikola BĚLOHOUBKOVÁ)

Bakalářská práce, UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Cyrilometodějská teologická fakulta, 2022

Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce

Příbuzné soubory: BP_Belohoubkova_Nikola.pdf BP_Belohoubkova_Nikola.pdf

Klíčová slova: dramaterapie

Dramaterapie jako prostředek efektivní spolupráce sociálního ... teoreticky a zabývá se problematikou dramaterapie jako prostředku efektivní spolupráce sociálního ... směřuje k identifikaci možností využití dramaterapie jako prostředku efektivní spolupráce sociálního
https://theses.cz/id/gj3189/ – práce na příbuzné téma Podobné

Aktuálně je prohledáváno asi 264 433 položek.