Výsledky 1 – 10 z 846 (0,008 sekund)

Dramaterapie s mladými lidmi bez domova v organizaci Naděje o.s.

 (Dora Drdová)

absolventská práce, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, 2015

Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální pedagogika a teologie

Klíčová slova: Dramaterapie

Absolventská práce Dramaterapie s mladými lidmi bez domova ... o.s. zkoumá formativní vliv Dramaterapie na uvedenou cílovou skupinu. Práce ... definice, cíle, metody základní pojmy dramaterapie. Zároveň je zde charakterizována samotná
https://theses.cz/id/xy1ibz/ – v archivu školy  – práce na příbuzné téma

Přínos a využitelnost metody dramaterapie pro klienty zařízení Brothers of Charity Services

 (Barbora Březíková)

absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc, 2015

Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce

Klíčová slova: dramaterapie

Absolventská práce se zaměřuje na realizaci projektu, který představuje návrh dramaterapeutického programu pro klienty zařízení ... teoretické části se zabývám vymezením dramaterapie, specifickými aspekty práce s lidmi
https://theses.cz/id/c1m688/ – v archivu školy  – práce na příbuzné téma

Využití dramaterapie při osvojování vědomostí u žáka s Downovým syndromem

 (Lucie Červená)

Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2014

Speciální pedagogika

Klíčová slova: Dramaterapie, formy dramaterapie

Bakalářská práce se zabývá vlivem dramaterapie na vzdělávání dítěte s Downovým ... analyzovat a vyhodnotit výsledky působení dramaterapie na žáka. V případové studii ... práce je zaznamenán průběh hodin dramaterapie. Studie je doplněna rozhovory s
https://theses.cz/id/yyl5wl/ – v archivu školy  – práce na příbuzné téma

Dramaterapie u osob s hluchoslepotou

 (Veronika Grigarová)

Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2010

Speciální pedagogika

Klíčová slova: dramaterapie

Bakalářská práce se zabývá využitím dramaterapie u osob s hluchoslepotou. Práce ... který byl zaměřen na využití dramaterapie v komunikaci hluchoslepých, příprava realizace dramaterapie u hluchoslepých, problémy vyskytující se ... postiženými lidmi a celkový přínos dramaterapie pro hluchoslepé.
https://theses.cz/id/3mzblr/ – v archivu školy  – práce na příbuzné téma

Vliv prvků dramaterapie a etické výchovy na nežádoucí patologické projevy mladistvých

 (Ingrid Hazuchová)

Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2011

Speciální pedagogika

Klíčová slova: dramaterapie

Práce poskytuje náhled na aktivní způsob vytváření zodpovědnějších postojů mladých ke společnosti a k vlastnímu životu. Na základě nácviku zvládání zátěžových situací i svých emocí jsou
https://theses.cz/id/4nnq1r/ – v archivu školy  – práce na příbuzné téma

Percepce využití dramaterapie v terapeutické komunitě při práci s klienty závislými na drogách

 (Jana Jourová)

Diplomová práce, Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2012

Sociální politika a sociální práce

Klíčová slova: dramaterapie

Cílem této diplomové práce je průzkum subjektivních významů, jež klienti a pracovníci terapeutické komunity spojují ... na drogách, terapeutická komunita a dramaterapie. Zvolenou metodou sběru dat je
https://theses.cz/id/9ach74/ – v archivu školy  – práce na příbuzné téma

Divadlo jako lék: komparace způsobů práce teatroterapie a dramaterapie

 (Silvie Jasičová)

Diplomová práce, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2012

Učitelství pro střední školy / Učitelství estetické výchovy pro střední školy

Klíčová slova: dramaterapie

Předkládaná práce je koncipována jako vhled do problematiky terapií využívajících především divadelní a dramatické prostředky za účelem léčby tělesných nebo duševních poruch. Představuji dva rozdílné přístupy
https://theses.cz/id/3s9go9/ – v archivu školy  – práce na příbuzné téma

Využití dramaterapie při práci s osobami s Downovým syndromem

 (Kristýna Kubějová)

Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2012

Speciální pedagogika

Klíčová slova: dramaterapie

Bakalářská práce se zabývá využitím dramaterapie ve speciálně pedagogické péči, konkrétně při práci s osobami ... pozorování je popsán vliv využití dramaterapie na tyto osoby a jejich
https://theses.cz/id/30xfb8/ – v archivu školy  – práce na příbuzné téma

Využití prvků dramaterapie v terapii koktavosti

 (Blanka Chupíková)

Diplomová práce, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2011

Speciální pedagogika

Klíčová slova: dramaterapie

Diplomová práce je zaměřena na problematiku využití dramaterapeutických prvků jako jedné z možných terapeutických technik v rámci logopedické terapie koktavosti, příp. použití dramaterapeutických prvků v běžném
https://theses.cz/id/yj9ocv/ – v archivu školy  – práce na příbuzné téma

Práce Augusta Boala jako interdisciplinární zdroj dramaterapie

 (Adéla VESELÁ)

Diplomová práce, UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta, 2015

Speciální pedagogika

Příbuzné soubory: diplomov_prce.pdf diplomov_prce.pdf

Klíčová slova: dramaterapie, cíle dramaterapie

Augusta Boala jako interdisciplinární zdroj dramaterapie" se zabývá vztahem dramaterapie a Divadla Utlačovaných, jehož je ... definici základních pojmů, tedy definici dramaterapie a Divadla Utlačovaných. V rámci ... rozpracovává jeho základní pojmy. Souvislost dramaterapie a Divadla Utlačovaných dokazuje v
https://theses.cz/id/ft4dvl/ – práce na příbuzné téma Podobné

Aktuálně je prohledáváno asi 264 433 položek.