Theses 

Návrh změny organizační kultury ve firmě Teplárny Brno,a.s. – Bc. Veronika Judexová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Bc. Veronika Judexová

Bachelor's thesis

Návrh změny organizační kultury ve firmě Teplárny Brno,a.s.

A draft amendment to the organizational culture within the company Teplárny Brno,a.s.

Abstract: Předmětem bakalářské práce je organizační kultura firmy Teplárny Brno, a.s. V práci jsou vymezeny její nejdůležitější pojmy a charakteristiky, analyzuje a identifikuje ji jako důležitý prvek určující firemní kulturu. Cílem této práce je stručně charakterizovat současnou organizační kulturu firmy. Pro výzkum byl použit dotazník organizační kultury. Výsledky provedeného průzkumu jsou základem návrhu řešení.

Abstract: This bachelor work deals with the area of organizational culture of the Teplárny Brno a.s. The aim of this work is to identify, analyze and suggest elements of organizational culture. The organizational culture questionnaire was used for the research. Results of this analysis are used as a base for improvement suggestions.

Keywords: organizační kultura, organizational culture, dotazník, questionnaire, průzkum, analysis

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2009
  • Supervisor: Mgr. Antonín Schneider
  • Reader: Ing. Simona Vítková

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie Sting

Other references 


Go to top | Current date and time: 22/7/2019 04:00, Week 30 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz