Theses 

Organizational culture in Heli-The Bodyworks – Bc. Ondřej Krupička

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Ondřej Krupička

Diplomová práce

Organizational culture in Heli-The Bodyworks

Organizational culture in Heli-The Bodyworks

Anotace: Práce se zabývá tématem organizační kultury, tématem, které si zaslouží větší pozornost v sociologii. Je založena na kvalitativním výzkumu prováděném v průmyslovém podniku, jenž opracuje vrtulníky. Hlavní výzkumnou metodou byla polostrukturovaná hloubková interview se zaměstnanci. První část se zaobírá definováním ústředního pojmu, druhá část je věnována analýze nasbíraných dat. Zde byly použity tři analytické perspektivy: integrační, diferenciační a fragmentační.

Abstract: This thesis deals with the topic of organizational culture, a topic that deserves a greater attention in sociology. It is based on a qualitative research conducted in an industrial company that repairs helicopters. As a main research method had been used semi-structured interviewing with the employees. The first part is preoccupied with defining of the central concept, second part is devoted to the analysis of gathered data. There, three analytical perspectives had been used: integrational, differentiational, and fragmentational.

Keywords: organizational culture, organizační kultura, culture in organizations, kultura v organizacích, qualitative research, kvalitativní výzkum, interview, hloubkové rozhovory, shop-floor

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jana Lindbloom, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 05:13, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz