Theses 

Coping Strategies by Cyberbullying Victims: The Role of Social Context – Mgr. Alena Černá, Ph.D.

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Mgr. Alena Černá, Ph.D.

Doctoral thesis

Coping Strategies by Cyberbullying Victims: The Role of Social Context

Coping Strategies by Cyberbullying Victims: The Role of Social Context

Abstract: Záměrem disertační práce, která vychází z pěti dílčích studií, je zkoumat 1) použití strategií zvládání (copingových strategií) u adolescentních obětí kyberšikany a 2) kontextuální faktory, které ovlivňují nejen jejich použití, ale i vnímanou účinnost. Bylo zjištěno, že oběti kyberšikany používají širokou škálu strategií a vice strategií naráz. Mezi nejčastěji používanými jsou technicky zaměřené strategie, vyhledávání sociální opory, ignorace agresora a kognitivní strategie. Použití copingových strategií a vnímání jejich účinnosti jsou do velké miry ovlivněny kontextuálními faktory. V této práci byl kladen důraz na faktory následující: vnímané zranění (ublížení), vztahy s rodiči a vrstevníky, offline šikana (tradiční šikana), self-esteem a rodičovská a vrstevnická mediace používání internetu. Na základě výsledků jednotlivých studií byl navržen kontextuální model copingu u kyberšikany. V tomto modelu je zdůrazněna důležitost vnímané sociální opory, která funguje jako copingová asistence (primo i nepřímo, prostřednictvím budování a doplňování vnitřních zdrojů jedince). Objektivní faktory u kyberšikany jsou nezbytnými prvky, které je nutné brat v potaz, když zkoumáme copingové strategie, zejména offline (tradiční) šikana, která take primo ovlivňuje vnímanou míru ublížení. Vnímaná míra ublížení pak významným způsobem vyčerpává vnitřní zdroje nutné k úspěšnému copingu. Efektivita a adaptivita copingu u kyberšikany by tak měla být vždy zkoumána s ohledem na kontext situace a zdroje obětí.

Abstract: The present thesis is focused on 1) coping strategies used by adolescent cyberbullying victims and 2) contextual factors that may influence their usage and perceived efficiency. It has been found that adolescent victims of cyberbullying use wide variety of coping strategies and also use more strategies at once. Among the most favoured ones are technical coping, seeking social support, ignoring and cognitive strategies. The usage of coping strategies and perception of their efficiency are, to great extent, influenced by contextual factors. These contextual factors include perceived harm, relationships with parents and peers, offline dimension of bullying, self-esteem and parental and peer mediation of internet use. Based on the findings, a contextual model of coping with cyberbullying was proposed, where social support plays a major role (both directly and indirectly via resources supplementation) in coping with cyberbullying. The importance of the objective factors of the situation is also emphasized. The most important factor is offline dimension of bullying, which also influences the severity of harm – the main resource-depleting aspect. In conclusion, I propose that coping strategies in cyberbullying (especially their efficiency and adaptivity) should be studied with regard to the context in which the aggression occurs and with regard to the resouces of the victim.

Keywords: cyberbullying, cybervictims, victims, coping strategies, social context, adolescence, conservation of resources theory, buffering hypothesis of social support, Czech Republic

Language used: English

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 1. 2015
  • Supervisor: prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D.
  • Reader: prof. Peter Smith, Mgr. Juraj Holdoš, Phd.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Other references 


Go to top | Current date and time: 21/3/2019 17:04, Week 12 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz