Theses 

Etika a korektnost v reklamě – Lia GÉCZYOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

University of West Bohemia

Faculty of Economics

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Retail Management

Lia GÉCZYOVÁ

Bachelor's thesis

Etika a korektnost v reklamě

Ethics and Correctness in Advertising

Abstract: Předložená práce "Etika a korektnost v reklamě" je zaměřena na problematiku etičnosti v reklamě. V práci jsou vymezeny základní pojmy týkající se této problematiky jako je reklama, etika a morálka. Dále je vysvětlena problematika regulace reklamy z hlediska legislativy, samoregulace a její principy fungování. V práci jsou uvedeny některé příklady kontroverzních témat v reklamě, které jsou prezentovány na konkrétních příkladech. Praktická část se věnuje dotazníkovému šetření, na základě kterého byly získány potřebné informace ke zjištění současné situace vztahu spotřebitelů k reklamě a stanovení doporučení na základě získaných informací.

Abstract: The presented work "Ethics and Correctness in Advertising" is focused on the problems of ethics in advertising. Basic terms concerning these issues such as advertising, ethics and morality, are defined in this work. Next, the regulations in advertising in terms of legislation, self-regulation and its principles of operations are explained. In the work there are some examples of controversial topics in advertising presented on the specific examples. The practical part deals with the questionnaire survey through which the necessary information for describing the present situation between consumers and advertising and for defining recommendations based on the acquired information was acquired.

Keywords: reklama, etika, morálka, kodex, regulace

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2014
  • Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Lenka Čechurová

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=57552 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

The right form of listing the thesis as a source quoted

GÉCZYOVÁ, Lia. Etika a korektnost v reklamě. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická


Go to top | Current date and time: 23/3/2019 10:02, Week 12 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz