Theses 

Systém drobných inovativních návrhů podávaných řadovými zaměstnanci – Bc. Jaroslav Hušner

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jaroslav Hušner

Bachelor's thesis

Systém drobných inovativních návrhů podávaných řadovými zaměstnanci

System of small innovative suggestions submitted by ordinary employees

Abstract: Bakalářská práce se zabývá systémy neustálého zlepšování použitých zejména ve výrobních firmách. Popisuje jejich opodstatnění zejména ve smyslu zvyšování konkurenceschopnosti firem. Detailněji zkoumá nástroje podávání zlepšovacích nápadů řadovými zaměstnanci ve firmě LEGO. Popisuje proces zavedení a následné změny z pohledu efektivity motivačních nástrojů, kde porovnává vlivy jednotlivých změn v procesu zejména v rámci odměňování zaměstnanců za podávání nápadů. Ověřuje vlivy změn v procesu z pohledu zaměstnanců pomocí dotazníkového šetření.

Abstract: The bachelor thesis deals with systems of continuous improvement, especially in the manufacturing sector. It describes their rationale, particularly in terms of enhancing the competitiveness of companies. In detail, the tool of contribution of innovative ideas of ordinary employees in company LEGO is researched. The thesis describes the process of implementation and subsequent changes in terms of the effectiveness of motivational tools, and subsequently compares the effects of various changes in the process, in particular in the context of rewarding employees for contribution ideas. It verifies the effects of changes in the process from the perspective of employees using a questionnaire.

Keywords: inovace, kaizen, systém zlepšovacích návrhů, lean, procesní řízení, nástroje pro neustále zlepšování, konkurenceschopnost, motivace

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2014
  • Supervisor: Ing. Pavla Břečková, Ph.D.
  • Reader: Ing. Pavel Babka, MBA

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní


Go to top | Current date and time: 25/4/2019 22:37, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz