Theses 

Návrh změny organizační kultury ve firmě Teplárny Brno,a.s. – Bc. Veronika Judexová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Bc. Veronika Judexová

Bachelor's thesis

Návrh změny organizační kultury ve firmě Teplárny Brno,a.s.

A draft amendment to the organizational culture within the company Teplárny Brno,a.s.

Anotácia: Předmětem bakalářské práce je organizační kultura firmy Teplárny Brno, a.s. V práci jsou vymezeny její nejdůležitější pojmy a charakteristiky, analyzuje a identifikuje ji jako důležitý prvek určující firemní kulturu. Cílem této práce je stručně charakterizovat současnou organizační kulturu firmy. Pro výzkum byl použit dotazník organizační kultury. Výsledky provedeného průzkumu jsou základem návrhu řešení.

Abstract: This bachelor work deals with the area of organizational culture of the Teplárny Brno a.s. The aim of this work is to identify, analyze and suggest elements of organizational culture. The organizational culture questionnaire was used for the research. Results of this analysis are used as a base for improvement suggestions.

Kľúčové slová: organizační kultura, organizational culture, dotazník, questionnaire, průzkum, analysis

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2009
  • Vedúci: Mgr. Antonín Schneider
  • Oponent: Ing. Simona Vítková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 17. 7. 2019 11:20, 29. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz