Theses 

Využití a porovnání CSS Frameworků s ohledem na responzivní webdesign – Jakub Mejstřík

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Jakub Mejstřík

Bakalářská práce

Využití a porovnání CSS Frameworků s ohledem na responzivní webdesign

Use and comparison of CSS frameworks with regard to responsive webdesign

Anotace: Bakalářská práce se zabývá CSS frameworky, jejich analýzou a výběrem, s přihlédnutím na responzivní webdesign. Hlavním cílem je představit CSS frameworky, zohlednit jejich přínos při tvorbě responzivního webu, popsat příklady jejich užití, porovnat frameworky dle základních kritérií a popsat problémy a výhody frameworků. Bakalářská práce se nejprve věnuje problematice responzivního webu a samotných CSS frameworků. Na tuto část navazuje porovnání CSS frameworků dle stanovených kritérií, detailní porovnání a závěrečné porovnání na vytvořené aplikaci. Na závěr jsou popsány výhody a nevýhody pramenící z vývoje s CSS frameworky a je nastíněno správné používání frameworků.

Abstract: This Bachelor thesis reviews, analyses and makes recommendations about selected CSS frameworks with regards to responsive webdesign. The main objective is to introduce CSS frameworks, take their benefits into account in the development of responsive web, describe examples of their usage, compare frameworks according to fundamental criteria and describe the problems and advantages of the frameworks. This Bachelor thesis deals with responsive web issues and CSS frameworks themselves first. This part is then followed by a brief comparison of CSS frameworks according to the established criteria, detailed comparison and final comparison described in the created application. At the end of the thesis advantages and disadvantages resulting from the web development with various CSS frameworks are described, supplemented with insights into the framework's proper usage.

Klíčová slova: webový frontend, responzivní webdesign, CSS frameworky

Keywords: web frontend, responsive webdesign, CSS frameworks

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2015
  • Vedoucí: Jarmila Pavlíčková
  • Oponent: Petr Havelka

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/45336

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 14:33, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz