Theses 

Distribuce a propagace rap music v kontextu světového a českého hudebního průmyslu – Bc. Tomáš Čech

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře

Bc. Tomáš Čech

Diplomová práce

Distribuce a propagace rap music v kontextu světového a českého hudebního průmyslu

Distribution and promotion of rap music in context of world and czech musical industry

Anotace: Práce se zabývá aspekty hudebního průmyslu na vybraném žánru novodobé populární hudby, rap music. Důraz je kladen především na distribuční a propagační nástroje v souvislosti s technologickým pokrokem, jakožto hlavním manipulátorem hudebního průmyslu. Stěžejní bod práce tvoří analýza rapové subkultury na poli českého a světového (potažmo amerického) trhu, zaměřená na údaje o prodeji hudebních produktů a jejich způsoby. Porovnáním marketingových nástrojů a statistických údajů o prodeji a sledovanosti rap music dosáhneme zhodnocení vlivu vybraného žánru na sféru populární hudby na rozdílných trzích.

Abstract: The thesis concerns aspects of music industry in terms of rap music as chosen genre of contemporary popular music. The thesis attempts to emphasize distribution and promotion tools according to technologic development as the main influencer of musical industry. The important point of the thesis consists analysis of rap culture on the field of czech and world (USA) music market, which works with statistics of the sales and its forms. The target is to compare marketing tools and statistics about distribution, promotion, sales and popularity of rap music and valuation of its influence on the world and czech popular music industry.

Klíčová slova: hudební průmysl, rap, hip hop internet, distribuční nástroje, propagační nástroje, Facebook, Youtube, Instagram, Spotify, kanál, srovnání, IFPI, RIAA

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 16:58, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz