Theses 

Globalizace a lokalizace hip-hopové kultury – Mgr. Adéla Linhartová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Adéla Linhartová

Bakalářská práce

Globalizace a lokalizace hip-hopové kultury

Globalization and localization of the culture of hip-hop

Anotace: Nejen současná sociologie, ale i ostatní sociální vědy a společnost jako taková věnují velkou pozornost procesům globalizace. Globalizace přináší v mnoha ohledech zásadní změny v dosud nevídaných rozměrech a intenzitě ve všech sférách lidského života. Práce se věnuje problematice kulturní globalizace, lokalizace a utváření globální a lokální identity. Pokouší se postihnout základní procesy a představit důležité koncepty na konkrétním příkladu hip-hopové kultury, která se přes svou silnou fixaci na americké prostředí úspěšně šíří po celém světě. Nahlíží hip-hop nejen jako další subkulturu mládeže, módní trend nebo pouhou expresi africkoamerické kultury, ale také jako nástroj transformace lokální identity. Práce se dále pokouší představit globalizaci a lokalizaci hip-hopové kultury jako jednu z velmi diskutovaných problematik na akademické půdě po celém světě a zároveň upozornit na absenci české odborné literatury na toto téma. I proto se v závěru snaží pomocí hudebních textů reflektovat způsob a specifika lokalizace hip-hopové kultury, identity a jejich fungování v kontextu českého prostředí a nastínit tak směrem, kterým by se mohly ubírat budoucí práce t týkající se této problematiky.

Abstract: Contemporary sociology as well as other social sciences and society itself give great attention to processes of globalization. Globalization brings, in many respects, many crucial changes in unprecedented extension and intension of all spheres of people´s life. This thesis is focused on cultural globalization nad localization problems and creation global and local identity. It attempts to involve its general processes and introduce important concepts associated with these problems on case of hip-hop culture which is successfully extending around the world in spite of its strong binding on american surrounding. It thinks of hip-hop as more than some youth subculture, style or expression of African-American culture – as tool of transformation local identity. The work is engaged with globalization and localization of hip-hop as one of the very discussed topics in academia and points out absence the czech scientific literature at the same time. Therefore, in conclusion, it efforts to reflect ways and specificities of localization of hip-hop culture in czech context by means of hip-hop lyrics and to outline the framework for future studies on relevant theme.

Klíčová slova: globalizace, lokalizace, identita, hip-hopová kultura, rap, autenticita, transkulturní kapitál globalization, localization, identity, hip-hop culture, authenticity, transcultural capital

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ing. Martina Potančok

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2019 13:19, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz