Theses 

Physical fitness boys football elementary school classes – Radomír Vlk

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / tělesná výchova - geografie

Radomír Vlk

Bakalářská práce

Physical fitness boys football elementary school classes

Physical fitness boys football elementary school classes

Anotace: Tato bakalářská práce je zaměřena na zjištění tělesné zdatnosti ţáků fotbalových tříd na základních školách v Libereckém regionu. Měřením získaná data jsou porovnána s výsledky ţáků nesportovních tříd. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Praktickou částí je prezentace výsledků zjištěných při návštěvě základních škol Jablonec nad Nisou a Liberec, které mají třídy zaměřené na fotbal. Ţáci zde byli testováni pomocí testové baterie FITNESSGRAM. Z výsledků, ke kterým jsme při měření došli, můţeme říci, ţe ţáci fotbalových tříd průměrně dosáhli ve většině absolvovaných testů lepších výsledků, neţ ţáci tříd nesportovních. Při porovnání zjištěných výsledků se zdravotními standarty baterie FITNESSGRAM zjistíme, ţe námi testovaní ţáci dosáhli ve většině testů nadprůměrných výsledků.

Abstract: This bachelor thesis is focused on discovery of fitness of pupils attending special football classes at primary schools in Liberec region. The final measurements are compared with those of pupils that attend unsportsmanlike classes. The thesis is divided into theoretical and practical part. In the practical part there is a presentation on the results found out at primary schools in Jablonec nad Nisou and Liberec, which have the special classes focused on football. The pupils were tested by means of a test called FITNESSGRAM there. On the basis of the results we may claim that those who attend special classes focused on football reached better results in the test altogether than the pupils attending unsportsmanlike classes. When comparing found out results with health standards of FITNESSGRAM test we may discover that tested pupils achieved aboveaverage results in terms of most of the tests.

Klíčová slova: FITNESSGRAM, fotbal, motorické testy, testová baterie, tělesná zdatnost

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 12. 2014
  • Zveřejnit od: 22. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 2. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Klára Kuprová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.12.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 12. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=27564 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Jak správně citovat práci

Vlk, Radomír. Physical fitness boys football elementary school classes. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 22:35, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz