Theses 

Měření a hodnocení finanční výkonnosti a stability neziskové organizace – Bc. Josef Jedlička

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Josef Jedlička

Bakalářská práce

Měření a hodnocení finanční výkonnosti a stability neziskové organizace

Measurement and evaluation of financial performance and stabillity of non-profit organization

Anotace: Cílem této bakalářské práce je posoudit finanční výkonnost a stabilitu neziskové organizace, identifikovat možné problémové oblasti a celkově zhodnotit informativnost použitých metod u tohoto typu společnosti. Teoretická část se zabývá popisem veřejného sektoru, specifiky příspěvkové organizace jako typu neziskové organizace, obecnými metodami finanční analýzy, výčtem použitých ukazatelů strukturovaného souboru (oblast autarkie, rentability, likvidity, aktivity, financování a produktivity) a metodami komplexní analýzy finanční výkonnosti a stability (model BAMF, model KAMF). Praktická část popisuje subjekt měření a hodnocení – státní příspěvkovou organizaci Ústav pro péči o matku a dítě, a následuje aplikace metod uvedených v teoretické části s použitím účetních dat za období 2011-2015. Organizace má vyrovnaný poměr nákladů a výnosů v rámci hlavní činnosti, ziskovou doplňkovou činnost a vykazuje dobré výsledky ve všech oblastech.

Abstract: The objective of this bachelor project is to measure and evaluate financial performance and stability of non-profit organisation, to identify possible threats and to evaluate overall informativeness of used methods in this type of organisation. Theoretical part of this project is concerned with describing public sector, specifics of state-funded organisation as a type of non-profit organisation, basic methods of financial analysis, listing of used indicators of structured set (area of autarchy, profitability, liquidity, activity, financing and productivity) and methods of complex analysis of financial performance and stability (model BAMF, model KAMF). Practical part of this project is describing the subject of these measures and evaluations – state-funded organisation The Institute for the care of mother and child, followed by application of methods described in theoretical part with the use of book-keeping data for the period of 2011-2015. The organisation has balanced benefit-cost ratio of the main economic activity, profitable additional economic activity and shows good results in all areas.

Klíčová slova: veřejný sektor, nezisková organizace, finanční analýza, autarkie, model BAMF, model KAMF, public sector, non-profit organisation, financial analysis, autarchy

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 11. 2016
  • Vedoucí: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Oponent: Ing. Jana Kotěšovcová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 03:30, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz