Theses 

Využívání public relations v marketingové komunikaci firmy – Ing. Michaela Drdová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Michaela Drdová

Bakalářská práce

Využívání public relations v marketingové komunikaci firmy

The use of public relations in the marketing communication firms

Anotace: Bakalářská práce se zabývá využíváním public relations v marketingové komunikaci firmy. Ukazuje se, že public relations je pro mnoho firem v České republice stále jen „tím nástrojem navíc“, na který se klade důraz maximálně ve chvíli, kdy vedení společnosti potřebuje něco od novinářů. Tento způsob vnímání public relations se postupně mění a komunikace firem nabývá stále více na významu. Cílem této bakalářské práce bude zhodnocení efektivnosti komunikace firmy za využití vlastních zdrojů oproti využívání externí PR agentury.

Abstract: The bachelor thesis deals with the use of public relations in marketing communication firms. Apparently, public relations has been still considered as „an additional tool“ by many companies in the Czech Republic - a tool which is emphasized only at moments when the management of companies needs something from journalists. However, such perception of public relations is changing and professional corporate communication is becoming ever more important. The aim of this thesis is to assess the effectiveness of corporate communication using their own resources as compared to the use of an external PR agency’s services.

Klíčová slova: Analýza, efektivita, image, komunikace, koncepce, krizová komunikace, media relation, média, plán, PR agentura, public relation (PR), publicita, taktika, veřejnost, vlastní zaměstnanec, Analysis, efficienty, Communication, conception, crisis communication, PR agency, public relations (PR), publicity, tactics, community, in-house employee

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Pavel Klička
  • Oponent: Mgr. Miloslava Kykalová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2019 05:27, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz