Bc. Nelli Darbinyan

Diplomová práce

Corporate social responsibility and its role in the public relations

Corporate social responsibility and its role in the public relations
Anotace:
V současné době trpí jak Společenská odpovědnost podniků (CSR), tak i Vztahy s veřejností (PR) obtížností při definování, a proto jsou často cynicky vnímány jak akademiky, tak i veřejností. Důležitost CSR je v tom, že zahrnuje identifikaci problémů, které jsou zásadní pro dlouhodobou efektivitu společnosti a rozvoj vzájemně prospěšných řešení. Rostoucí popularita sociální odpovědnosti podniků v civilizovaném …více
Abstract:
Today, both Corporate Social Responsibility (CSR) and Public Relations (PR) suffer from the difficulty of defining and therefore are often cynically perceived by both academics and the public. The importance of CSR is that it involves identifying problems that are essential to the company's long-term efficiency and developing mutually beneficial solutions. The growing popularity of social responsibility …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2020
  • Vedoucí: Ph.D. Vadim Semenenko, MBA
  • Oponent: MSc Mirela Moldoveanu

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní