Theses 

Ošetřovatelská péče o nemocné se zlomeninou proximálního konce stehenní kosti. (Porovnání péče v ČR s SRN) – Bc. Hana KOLDITZOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy

Bc. Hana KOLDITZOVÁ

Diplomová práce

Ošetřovatelská péče o nemocné se zlomeninou proximálního konce stehenní kosti. (Porovnání péče v ČR s SRN)

Health care of patients with facture of proximal femur. (Comparison of the care in CZ and Germany)

Anotace: Má diplomová práce se zabývá problematikou klinické diagnózy zlomenina proximálního konce stehenní kosti. Zároveň porovnávám ošetřovatelskou péči u nás a v SRN. Teoretická část shrnuje teoretické poznatky o této diagnóze charakteristika onemocnění, incidence, klasifikace zlomenin a druhy ošetření. V praktické části byla využita metoda výzkumu a statistického zpracování získaných dat. Data byla vzájemně porovnána a vyhodnocena

Abstract: My thesis deals with the clinical diagnosis of fracture of the proximal femur. At the same time I compare nursing care in our country and Germany. The theoretical section summarizes the theoretical knowledge as characteristic of the disease, incidence, classification of fractures and treatments. The practical part was used research methods and statistical processing of data. Data were compared with each other

Klíčová slova: Proximální konec stehenní kosti, zlomenina, léčba, operace, porovnání péče

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2011
  • Zveřejnit od: 29. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Jaroslav Zíka

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 29. 06. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 6. 2011 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

KOLDITZOVÁ, Hana. Ošetřovatelská péče o nemocné se zlomeninou proximálního konce stehenní kosti. (Porovnání péče v ČR s SRN). Olomouc, 2011. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 14:05, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz