Theses 

Obchodní vztahy ČR a Ruska – Bc. Lukáš Vidlák

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Lukáš Vidlák

Bakalářská práce

Obchodní vztahy ČR a Ruska

Trade relations of the Czech Republic and Russia

Anotace: Tato práce je zaměřena na hodnocení vývoje vzájemných obchodních vztahů mezi Českou republikou a Ruskou federací od období, kdy působila společenství RVHP a ES, až po současné vztahy, kdy je ČR členskou zemí EU. Hodnotí změny ve vzájemné struktuře importu a exportu a analyzuje vývoj nejpodstatnějších položek struktury. Věnuje pozornost spolupráci mezi ČR a RF v oblasti investic. V teoretické části práce nabízí hlavní zásady společné obchodní politiky EU, v rámci které se vzájemné obchodní vztahy obou zemí vyvíjí.

Abstract: This work is focused on the evaluation of the development of trade relations between the Czech Republic and the Russian Federation, from the period when he worked Community CMEA and the EC to contemporary relationships in which the Czech Republic is a member country of the EU. Assesses changes in the mutual structure of import and export and analyzes the development of the most essential items structure. He pays special attention to cooperation between the Czech Republic and the Russian Federation in the field of investment. The theoretical part provides the main principles of a common EU trade policy in the context of which the mutual trade relations between the two countries is developing.

Klíčová slova: Evropská unie, komoditní struktura, mezinárodní obchod, import, export, zahraniční investice, Ruská federace, European Union, commodity structure, international trade, foreign investments, Russian Federation

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 11. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Anna Klosová, CSc.
  • Oponent: Mgr. Michal Tomčík, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 6. 2019 10:36, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz