Bc. Jiří Nový

Diplomová práce

Foreign Direct Investments as a Tool for Foreign Market Penetration

Foreign Direct Investments as a Tool for Foreign Market Penetration
Anotace:
Přímé zahraniční investice jsou v současné době velkým fenoménem. Postupem času se z regionální trhu stal trh národní, a poté z národního trhu se stal trh mezinárodní, ve kterém přímé zahraniční investice hrají klíčovou roli. V dnešní době je mnoho firem, které jsou díky svým postupům a znalostem úspěšní v desítkách zemí po celém světě. Ve své práci se zaměřuji na přímé zahraničních investice ve vztahu …více
Abstract:
Direct foreign investments are nowadays a wide phenomenon. Over time the regional market has become a national market and then the national market has become international, in which foreign direct investment playing a key role. Nowadays are more companies which thanks to their procedures and knowledges are successful in dozens of countries around the world. In my work I focus on foreign direct investment …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Amler
  • Oponent: Ing. Eva Cipovová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní