Theses 

Byty a bydlení v podmínkách bytového družstva – Mgr. Andrea Maňásková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Andrea Maňásková

Rigorózní práce

Byty a bydlení v podmínkách bytového družstva

Flats and Housing under Conditions of Housing Co-operative

Anotace: Rigorózní práce na téma Byty a bydlení v podmínkách bytového družstva je rozdělena do několika základních částí, z nichž každá z nich se snaží postihnout určitou oblast právních vztahů spojenou s bytovými družstvy. První část vymezuje obecnou charakteristiku bytového fondu s důrazem na družstevní byt, druhá se zabývá problematikou bytového družstva a analyzujre jeho právní úpravu, dílčí část je věnována také problematice evropské družstevní společnosti. Třetí část se zaměřuje na členství v bytovém družstvu a na právní vztahy s tímto institutem související. S družstevním bytem je těsně spjat nájemní vztah k tomuto bytu, oblasti této problematiky se rozsáhle věnuje čtvrtá část práce. Následují část je zaměřena na převod družstevního bytového fondu do vlastnictví ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 72/1994 Sb., zákon o vlastnictví bytů, v platném znění. Šestá část se zabývá významem práva na bydlení v mezinárodních souvislostech, přičemž svou pozornost obrací také k neziskovým bytovým společnostem. Součástí práce jsou také vybrané vzory smluv a podání se zaměřením na oblast bytového družstevnictví.

Abstract: The topic of the Rigorous thesis is Apartments and Housing in Terms of Housing Co-operatives and it is divided to several parts. Each part covers certain area of legal relations connected to housing co-operatives. The introduction explains the general characteristics of housing stock. The second part deals with problems of housing co- operatives, analysis the legal status, includes views on housing in European Union states. The third part belongs to the institute of membership and focuses on legal relations connected to this problem. The forth part of this text deals with the problems related to general conditions of a lease of an apartment and pays special attention to some oddity regarding the lease of a co-operative apartment. Next comes analysis of process of transferring the ownership of co-operative apartments to housing co-operatives members by law about ownership of apartments law 72/1994 Sb. The sixth part is an introduction to housing rights in international context and it also pays attention to non-profit housing companies. A conclusion of this thesis includes examples of some agreements and submissions, with focus on the field of housing co-operatives.

Klíčová slova: bytové družstvo, členství v bytovém družstvu, společné členství manželů, členský podíl, družstevní byt, nájem družstevního bytu, společný nájem bytu manžely, převod družstevního bytu do vlastnictví člena družstva, bytová politika

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2009

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2019 13:39, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz