Theses 

Somatotyp a tělesná zdatnost dětí romského etnika mladšího školního věku – Jana PODANÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Jana PODANÁ

Diplomová práce

Somatotyp a tělesná zdatnost dětí romského etnika mladšího školního věku

The somatotype and physical fitness in younger schoolchildren of the Roma nationality

Anotace: Tato diplomová práce zjišťuje motivační vliv začlenění prvků taneční výchovy do běžných hodin tělesné výchovy na držení těla, rozvoj tělesné zdatností a motorických dovedností u žáků romského etnika na 5. Základní školy v Mostě- Chanově. Předložená práce vznikla díky studentskému grantu IGA PF UJEP 2012. Ve výzkumné části práce jsme se zaměřili na změny stavu tělesné zdatnosti, motorických dovedností a držení těla na začátku a na konci projektu. Využity byly metody antropometrických měření, posuzování držení těla a testy motorických dovedností. Za největší přínos práce považujeme zjištění, že mezi skupiny žáků, které taneční aktivity motivovaly ke zlepšení tělesné výkonnosti a zdatnosti patřily též děti obézní, které se většinou pohybovým aktivitám vyhýbají.

Abstract: This disertation reconnoiter motivational influence elemens of dance excersises to using physical education. We examine with children of roma ethnic what influnce elemens havei on their poise, motor skills and development physical fitness. These children are from 5. primary school in Most-Chanov. This disertation was founded thanks student grant IGA PF UJEP 2012. Praktical part is about mapping ganges present condition of psychical fitness, motor skills and poise, which was on start and in the end of project. We was working antrhropometric measurements, assesment poise and testing coordination skills. The creates bendit is that, dance aktivity, motivated to improve physical performance and fitness at Gross pupils and that these groups included obese chlidren, which avoided motion aktivity mostly.

Klíčová slova: mladší školní věk, romské etnikum, somatotyp, tělesná zdatnost, motorická dovednost

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 3. 2014
  • Zveřejnit od: 19. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Dagmar Kubátová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.3.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 3. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

PODANÁ, Jana. Somatotyp a tělesná zdatnost dětí romského etnika mladšího školního věku. Ústí nad Labem, 2014. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2019 15:20, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz