Theses 

Porovnání environmentálních hnutí v ČSSR a Ruské sovětské federativní socialistické republice (RSFSR) v období 1960 - 1989 – Bc. Yahor Ivashka

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Yahor Ivashka

Bakalářská práce

Porovnání environmentálních hnutí v ČSSR a Ruské sovětské federativní socialistické republice (RSFSR) v období 1960 - 1989

A Comparison of the Environmental Movements in Czechoslovakia and the Russian Soviet Federative Socialist Republic in 1960 - 1989

Anotace: V této bakalářské práci jsou srovnávány 4 environmentální organizace Československa a 3 environmentální organizace RSFSR v období 1968 až 1989. Za základní kritérium pro komparaci byl zvolen přechod hnutí z malé ekologie na ekologii velkou, tedy z konkrétních činů na pomoc přírodě na prosazování strukturálních změn v souvislosti s ochranou životního prostředí. Ostatními body, podle kterých autor hnutí porovnává, je jejich struktura, koncepce členství, způsob vzniku a zániku, spolupráce s médii a podobně. Cílem výzkumu bylo odpovědět na otázky, zda tak přísný režim jako komunismus umožňoval přejít na velkou ekologii a pokud ano, jaké v této transformaci existují rozdíly mezi hnutími ČSSR a RSFSR.

Abstract: The paper compares four environmental organizations of Czechoslovakia and three RSFSR ones from 1968 to 1989. As for the main comparison criterion, the transition of ecology movements from small to large was selected which means a conversion of specific nature-saving actions into promoting structural changes in relation to environmental protection. The author also compares movements' structures, memberships, methods of formation and extinction, their cooperation with the media, etc. The aim of the research is to answer the question whether such a strict regime as communism allowed movements transit to the large ecology and if so what were the differences between the movements of Czechoslovakia and the RSFSR.

Klíčová slova: environmentalismus, hnutí, RSFSR, Československo, životní prostředí, historie, environmentalism, movement, communism

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 1. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Nicholas Paul Orsillo
  • Oponent: Mgr. Jan Labohý

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 22:37, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz