Bc. Andrea Goldbergerová

Diplomová práce

Building Texts, Reading Spaces: An Analysis of Selected Novels by E. M. Forster and Evelyn Waugh

Building Texts, Reading Spaces: An Analysis of Selected Novels by E. M. Forster and Evelyn Waugh
Anotace:
Práce se věnuje tématu využití prostředí ve dvou románech E. M. Forstera, jmenovitě v "Pokoji s vyhlídkou" (1908) a "Rodinném sídle" (1910), a v románu "Návrat na Brideshead" (1944) od Evelyna Waugh. Romány jsou analyzovány zvlášť a komparativně, v návaznosti na kritickou teorii zabývající se čtením a interpretací textu.
Abstract:
This thesis deals with how setting is used in two novels by E. M. Forster, namely in "A Room with a View" (1908) and "Howards End" (1910), and in Evelyn Waugh's novel "Brideshead Revisited" (1944). The novels are analysed separately and comparatively, in relation to critical theory focused on the reading and interpretation of a text.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2015
  • Vedoucí: doc. Michael Matthew Kaylor, PhD.
  • Oponent: Ph.D. Stephen Paul Hardy

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta