Karina Yermanova

Bakalářská práce

Spotřebitelský životní styl současné mládeže

Consumer lifestyle of today’s youth
Anotace:
Tématem mé bakalářské práce je „Spotřebitelský životní styl současné mládeže“. Jak mládež žije, čím se zabývá ve svém volném čase, za co utrácí peníze a co preferuje. Také se v práci zabývám tématem zdravého a nezdravého životního stylu. Hlavním směrem zájmu dané práce jsou volnočasové aktivity mládeže z různých zemi. Ty se formují pod vlivem rozmanitých faktorů a na základě historického rozvoje předchozích …více
Abstract:
The topic of my bachelor thesis is „Consumer lifestyle of contemporary youth”. How the youth live, what they do in their free time, how they spend money and what they prefer. The focus of the thesis is the leisure time activities of youth from different countries. They form themselves under the influence of various factors and the historical development of previous generations. Leisure time research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2018
  • Vedoucí: prof. Ing. František Zich, DrSc.
  • Oponent: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace