Bc. Martina Cmíralová

Diplomová práce

Politický marketing

Political Marketing
Anotace:
Politický marketing je nástroj, který napomáhá dosahování cílů na politickém trhu. Slouží k vytváření politické nabídky, která uspokojuje potřeby a nároky občanů. Na základě zvolené marketingové strategie je vybrán politický program podle požadavků politického trhu. Tento politický program je nabízen vybranému segmentu voličů. Tato práce se zabývá volebním marketingem politické strany Věci veřejné …více
Abstract:
Political marketing is the instrument which helps to reach goals on the political market. It serves the purpose of creating a political offer to satisfying of the needs and claims of the citizens. Under the selected marketing strategy is chosen political program in accordance with requirements of the political market. This political program is offered to preselected segment of electors. This work is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Marek Matějka
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace